Profession

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1


PROFESSIONSКожина К.А.
ГБОУ СОШ №349

Слайд №2


Слайд №3


He is a doctor.
Слайд №4


Слайд №5


He is a dentist
Слайд №6


Слайд №7


He is an engineer.
Слайд №8


Слайд №9


He is an officer.
Слайд №10


Слайд №11


They are pupils.
Слайд №12


Слайд №13


They are workers.
Слайд №14


Слайд №15


She is a teacher.
Слайд №16


Слайд №17


They are dancers.
Слайд №18


Слайд №19


He is a pilot.
Слайд №20


Слайд №21


He is a runner
Слайд №22


Слайд №23


He is a player.
Слайд №24


Слайд №25


He is a jumper.
Слайд №26


Слайд №27


He is a businessman.
Слайд №28


Слайд №29


She is a housewife.
Слайд №30


Слайд №31


She is a housewife too.