Profession

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
PROFESSIONSКожина К.А.
ГБОУ СОШ №349

Слайд №2
Слайд №3
He is a doctor.
Слайд №4
Слайд №5
He is a dentist
Слайд №6
Слайд №7
He is an engineer.
Слайд №8
Слайд №9
He is an officer.
Слайд №10
Слайд №11
They are pupils.
Слайд №12
Слайд №13
They are workers.
Слайд №14
Слайд №15
She is a teacher.
Слайд №16
Слайд №17
They are dancers.
Слайд №18
Слайд №19
He is a pilot.
Слайд №20
Слайд №21
He is a runner
Слайд №22
Слайд №23
He is a player.
Слайд №24
Слайд №25
He is a jumper.
Слайд №26
Слайд №27
He is a businessman.
Слайд №28
Слайд №29
She is a housewife.
Слайд №30
Слайд №31
She is a housewife too.