Драматург Карим Тинчурин

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Татар ?д?бияты 11 нче сыйныф

Слайд №2
К?рим Тинчуринны? тормыш ??м и?ат юлы.
Тулы исеме:
К?рим Гали улы Тинчурин
Туган к?не:
1887 нче елны?
15 нче сентябре
Туган урыны:
Пенза ?лк?се,
Беднодемьянск районы,
Белоозерка (Акк?л) авылы
Слайд №3
Бер – берсен тапкан ике йолдыз
1919 нчы елда К?рим Тинчурин
бел?н За?ид? ?хм?рова
?йл?неш?л?р.
Зур туй ясап тормыйлар,
авыр вакыт.
Слайд №4
К?рим Тинчурин торган йортХ?зерге Профсоюз ??м М.??лил урамнары кисешк?н урын.
Слайд №5
К?рим Тинчурин к?пкырлы талант иясе
К?рим Тинчурин к?пкырлы талант иясе булуы бел?н замандашларыннан аерылып тора. Ул – актер, режиссер, драматург буларак татар театрын ныгыткан с?нгатьк?р, ?мма шулар ?стен? К?рим Тинчурин проза остасы да, ул “М?р??нн?р” романы бел?н ?д?биятыбызны? олы классигы булып тарихта калган зат…
Минтимер Ш?ймиев
Слайд №6
С?нм?с йолдыз
Милли драматургия ?сеше тарихында К?рим Тинчурин исеме кабатланмас урын алып тора. 1905 нче елгы революция дулкынында ?д?бият ??м театр с?нгате м?йданына килеп, ул ?зен талантлы драматург ??м актер, оста режиссёр ??м педагог итеп таныта, татар театрын ?стер?г? ??м баетуга искиткеч зур к?ч куя.
Слайд №7
И?атташ дусларыТеатр “йолдызлары”
К.Тинчурин ??м
Габдулла Кариев
Салих С?йд?шев ??м К?рим Тинчурин
Слайд №8
“З??г?р ш?л”не? т?се у?мас т?сле, Кунмас т?сле а?а тузаннар
“З??г?р ш?л”
спектакленн?н к?ренеш:

Булат – К?рим Тинчурин

Слайд №9
С?хн?г? ул уйнар ?чен т?гел,Яш?р ?чен менг?н – яш?г?н!
К.Тинчурин таланты башка яклары бел?н д? ачыла бара: “Шомлы адым” “Со?гы с?лам”, “Беренче ч?ч?кл?р”, “Назлы кия?” пьесаларын яза, аларны ?зе ?к режиссер буларак с?хн?г? куя, т?п рольл?рд? чыгыш ясый.
Слайд №10
К?рим Тинчурин исеменд?ге Татар д??л?т драма ??м комедия театры бинасы
Слайд №11
Партияне? ?мере бел?н бит гел?т?де ул хаклык кушканны
Утызынчы еллар уртасында к?ч?еп китк?н ш?хес культы ?илл?ре, К.Тинчурин кебек олуг ш?хесне д? аяп узмады. И?атыны? ??м театрда эшч?нлегене? н?къ ч?ч?к аткан чорында – 50 яше тулган к?нн?рд? кулга алына.
Слайд №12
К?рим Тинчуринны шушы кара капка аша 1937 нче елда алып чыгып кит?л?р
Слайд №13
Саф к?зл?рг? карап, м?мкин л? ул“Халык дошманы” дип атарга Л.Лерон
Хаксызга “халык дошманы” , “милл?тче” дип гаепл?неп, 1938 нче елны? 15 нче ноябренд? судсыз-нисез атыла. Ш?хес культы фаш ителг?нн?н со?, 1955 нче елда Г.Ибра?имов, Ш.Усманов, М.Гал?? ?.б. с?яси корбаннар бел?н К?рим Тинчурин ш?хесе д? аклана, и?аты халыкка кайтарыла.
Слайд №14
“К?римне? ?з г?ре юк,шу?а к?р? минем кабер ташыма аны? исемен д? яздырырсыз. Минем г?рем К?римне? г?ре булыр.”
За?ид? Тинчуринаны? Рабит Батуллага васыяте.1988 нче ел
Слайд №15
“Ч?ч?кл?рне шунда китерерсез”
Слайд №16
Берчак с?нг?н йолдызларынС?нм?с итеп кабат кабызган
Б?ген д? театрларыбызда К.Тинчурин т?рбиял?г?н артистларны? ш?кертл?ре эшли. С?хн? йолдызлары аны? ?с?рл?ре аша зур чыныгу ала. К?рим Тинчурин кабызган якты утлар буыннан-буынга к?черел? бара.