Славутая дачка Полацкай зямлі — Рагнеда

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Славутая дачка Полацкай зямлі
Вазьмі ў звычай, сын герояў і багоў,
Не пагарджаць святым сваім мінулым,
А заслужыць яшчэ, і вартым быць яго!
Уладзімір Караткевіч

Слайд №2
Рагвалод
Слайд №3
Рагнеда
Слайд №4
Полацк
Слайд №5
Полацк
Слайд №6
Арфаграфічная хвілінкаРагнеда – Гарыслава — Анастасія
Слайд №7
Суаднясіце гарады з імёнамі князёў, якія іх узначальвалі:

Полацк Упадзімір
Ноўгарад Яраполк
Кіеў Рагвалод

Слайд №8
Заслаўе
Слайд №9
Крыжаванка
Слайд №10
Адказы

Па гарызанталі:2. Палон; 4. Гарыслава; 7. Днепр; 9. Яраполк; 12. Дабрыня; 13. Летапіс; 14. Уладзімір; 16. Рагнеда; 18. Ложак; 20. Анастасія.

Па вертыкалі: Манастыр; 3. Вянок; 5. Варагі; 6. Рагвалод; 8. Ноўгарад 10. Полацк; 11. Палата; 15. Меч; 17. Нож; 19. Кіеў.

Слайд №11
Дзякуй за ўвагу