Грунт

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Середовище існування.Ґрунт

Слайд №2
Ґрунт (від нім. Grund — земля, основа) — самостійне природно-історичне органомінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку рослин відповідні умови.
Слайд №3
Ґрунт, як будь-яке інше середовище, — густо заселений різними тваринами і мікроорганізмами, залишається при цьому основним життєвим субстратом для рослин. Ґрунтова фауна, або едафон, включає представників багатьох найвищих за ранґом таксонів. Відомо, що близько 90% видів комах на тих чи інших стадіях свого онтогенезу пов’язані з ґрунтом.
Слайд №4
Сучасна наука про ґрунти — ґрунтознавство — визначає ґрунт як складову частинупедосфери разом з іншими біокосними тілами — ґрунтоподібними тілами (педолітами), ґрунтовими плівками, підґрунтовим ярусом біосфери.
Слайд №5
Види грунтів:
Чорнозем
Бурий (лісовий)
грунт
Підзолистий
грунт