Етичний принцип ахімси

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Етичний принцип ахімси
Виконала
студентка групи ФБС-310
Сиволовська Юлія

Слайд №2
Гармонізація взаємовідносин людини і природи цінна не тільки у власне екологічному значенні але і для розв’язання інших проблем. Екологічно виправдані рішення є в той же час і соціально — позитивними,оскільки сама  людина і суспільство загалом є частиною природи в широкому значенні слова.
Слайд №3
Завдання гармонізації відноситься до тих ще далеких етапів розвитку взаємодії людини з природою, коли в противагу нинішньому глибокому конфлікту з природою буде створена реальна основа для єдності людини з природою.
Слайд №4
Ахімса – неспричинення шкоди всьому живому у фізичному , ментальному, емоціональному та моральному планах.
Центральна поведінкова норма у джайнізмі, суттєва в буддизмі, важлива в індуїзмі.
Слайд №5
Ахімса розуміється як дисциплінуючий елемент нормативної поведінки окремої людини, від початку здатного на насильство.
Ахімса ніколи не висувалася в Індії як норма міжнародних стосунків; право держави на покарання порушника дхарми завжди визнавалося легітимним.
Слайд №6
Экологічно-соціальні кризи вимагають практичного гуманізму, але ж за короткий час вони змушують людство підняти нову теоретичну щабель. Шлях до справді глобальної свідомості і всесвітньої культури лежить не через придушення одних культур іншими чи раціональне конструювання якихось нових систем, а ще через об’єднання покупців, безліч націй з урахуванням загальнолюдської моральної мудрості. За таким самим шляхом, напевно, йшло колись об’єднання людей племена і нації.
Слайд №7
Нова екологічна думка повинна з’єднуватися із традиційним гуманізмом, основа якого ненасильство.
Етика екологічного гуманізму — етика ахімси, розповсюджена на весь світ. Екологічний гуманізм вимагає зміни ставлення до природи (захист тварин, охорона середовища від забруднення тощо.) та до людей (збереження культурного і індивідуального розмаїття). Екологічний гуманізм з’єднує ставлення до людини і тварин, долаючи той парадокс, що можуть виборювати права тварин і не зважаючи на насильство людей.
Слайд №8
Екологічний гуманізм ґрунтується на принципі гармонії людини і природи і визнання рівноцінності всього живого.
Слайд №9
Щоб позбутися влади природи, людина вдавалася до насильства. Тепер вільна (скоріш, думає так), а природа переможена, й подальше насильство небезпечне. Люди починають розуміти, що насильство над природою вертається проти них самих. А гуманність стосовно природи буде ще одним аргументом в обґрунтованій необхідності відмовитися від насильства в міжособистісних стосунках.
Слайд №10
Отже, боротьба за існування однаково веде як до поліпшення так і до погіршення природи. Нині людина досить сильна, щоб зробити з дикою природою все що заманеться, й тому вона несе відповідальність за природу встановлення гармонії із нею.
Слайд №11
Все що нам дано природою потрібно цінити !!!
Слайд №12
Дякую за увагу