Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи — Пізні національні релігії

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Тема 3. Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системиЛекції 4. Пізні національні релігії.
Іудаїзм – національна релігія євреїв.
Релігії давньої Індії.
Релігії давнього Китаю.
Релігії давньої Японії.
Давньоіранські релігії.

Слайд №2
Семінарське заняття №4.Етнонаціональні релігії
Виникнення та розвиток іудаїзму. Талмуд – священна книга іудаїзму.
Напрями, течії в іудаїзмі.
Релігії давньої Індії (Ведична релігія, брахманізм, індуїзм, вишнуїзм, шиваїзм, сикхізм, джайнізм).
Даосизм та конфуціанство – релігії Стародавнього Китаю.
Синтоїзм – релігія Давньої Японії.
Давньоіранські релігії (зороастризм).
Слайд №3
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Опрацювати за підручником, законспектувати у вигляді тез відповіді на питання за темою: Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи:
Єврейські віровчення (Сутність вчення хасидів, Каббала);
Релігії Давньої Індії (джайнізм, сикхізм);
Давньоіранська релігія (Зороастризм).

Слайд №4
ПІЗНІ НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇСВОЇМ ВПЛИВОМ ОХОПЛЮЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ШАРИ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ
Іудаїзм – національна релігія євреїв.
Релігії давньої Індії.
Релігії давнього Китаю.
Релігії давньої Японії.
Давньоіранські релігії.
Слайд №5
ГОЛОВНІ РИСИ пізніх національних релігій:
ВЕЛИКІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ; В ОБРЯДАХ беруть УЧАСТЬ ВСІ ЧЛЕНИ СУСПІЛЬСТВА;
ВИЗНАЧНА РОЛЬ ЯК ЗАСОБУ УТИСКУ;
ВЕЛИКА ЖИВУЧІСТЬ : БІЛЬШІСТЬ ІСНУЮТЬ ДОНИНІ;
ЄДНІСТЬ ПОЛІТЕЇЗМУ ТА МОНОТЕЇЗМУ (ІУДАЇЗМ, СИКХІЗМ);
СПРОЩЕННЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНЬ;
РОЗВИНЕНІСТЬ ВЧЕННЯ ПРО ЗАГРОБНІ ВІДПЛАТИ.
Слайд №6
ІУДАЇЗМ
Іудаїзм виникає приблизно в ХІ-Х ст. до нашої ери на території сучасних Ізраїля, Палестини і Лівану,прийшовши на зміну давньоєврейській релігії;

621 р. до н.е. цар Іудеї декретом запровадив релігійну реформу, проголосивши бога племені Іуда –ЯГВЕ(Єгова, Саваоф) – національним богом;
Вперше оголошено в 444р. до н.е. віруючим “П’ятикнижжя Мойсея” (Тора);

Слайд №7
Риси релігії:
Монотеїзм;
Особливе покровительство Ягве щодо євреїв;
Віра в кінець світу;
Віра в потойбічну винагороду;
Віра у воскресіння з мертвих;
Віра в прихід божественного спасителя –Месію і створення ним тисячолітнього царства в Єрусалимі.
Слайд №8
Сторінками Священної книгиІІ тисячоліття до н.е.
Створення світу: Адам і Єва; перші діти Каїн (землероб) і Авель (пастух);
Всесвітній потоп як кара Божа за непослух;
Ной проклинає свого сина Хама та внука Ханаана;
Вавилонська вежа;
Аврам і Сара, нащадки Ноя, отримали наказ вивести народ із землі халдеїв до землі Ханаанської;
(Авраам – батько багатьох, Сарра – вельможа, княжна);
Випробування Богом Авраама через пренесення в жертву сина;
Слайд №9
Сторінками Священної книги
Ісаак (“він сміється”);
Сини Ісаака : Ісав та Яків, який отримав Божий заповіт за “чечевичну” юшку;
Сини Якова продають свого брата Йосипа єгипетським купцям ;
12 синів Якова – 12 “колін” Ізраїлевих;
Нічна сутичка Якова з Богом, благословіння, отримання ймення Ізраїль –”богоборець” ;
Пророцтва Йосипа в Єгипті;
Син Авраама та Йохарведи — Мойсей (“врятований з води”);
Слайд №10
Сторінками Священної книги
1700-1300 р.р. до н. е. — Ізраїльтяни в Єгипті;
1300 р. до н.е. – Мойсей отримав наказ від Бога про виведення євреїв з єгипетського рабства;
Божі кари, наслані на Єгипет;
Пасха (Песах )- день виходу євреїв з єгипетського рабства;
Три місяці вів Мойсей народ просторами Синайського півострова;
Слайд №11
Сторінками Священної книги
На горі Синай проголошено Богом
Божественні откровення “П’ятикнижжя Мойсея” на Скрижалях;
10 заповідей;

Віруючі спорудили Ковчег, поклали в нього Скрижалі й влаштували шатро — Скинію

Слайд №12
ОСНОВА іудейської моралі –ДЕКАЛОГ:
Шануй єдиного бога;
Не сотвори собі кумира;
Не поминай ім’я бога без необхідності;
Шануй день суботи;
Шануй своїх батьків;
Не вбий;
Не чини перелюбу;
Не кради;
Не свідчи неправдиво на ближнього свого;
Не зажадай майна ближнього свого
Слайд №13
Сторінками Священної книги
1300-1200 р.р. до н.е. – перехід до “Землі обитованної”;
1200-1080 р.р. до н.е. – завоювання і час правління Суддів;
1080-900 р.р. до н.е. — об’єднана монархія;
1050 р.р. до н.е. – правління царя Саула;
Слайд №14
Сторінками Священної книги
1000-951 р.р. до н.е. – правління царя Давида:
об’єднав розрізнені племена;
захопив Єрусалим і зробив його столицею;
отримав наказ збудувати храм;
поновив Ковчег заповіту;
написав Книгу Псалмів;
Слайд №15
Сторінками Священної книги
Правління царя Соломона:
Збудував Храм Дома Господнього;
Написав Книгу Притч;
1000-951 р.р. до н.е. – Поділ царства на Ізраїль та Іудею;
VІІІ- VІІ ст. до н.е. – Захоплення Асирією, втрата незалежності, вислання до Асирії
Слайд №16
Сторінками Священної книги
612 р. до н.е. – Захоплення Асирії вавілонянами. Цар Іудеї звертається за допомогою до Єгипту, поразка, виселення до Вавилону;
539р. до н.е. – Перси завоювали Вавилон; євреям дозволено повернутися додому;
333р. до н.е. – Завоювання О.Македонським. Грецьке правління;
323р. до н.е. – Правління Птолемеїв та Селевкіди
Слайд №17
Сторінками Священної книги
164 р. до н.е. – Повстання іудеїв під проводом Іуди Маккавея;
100 років незалежності;
63р. до н.е. – Захоплення Римом;
5-4 р. до н.е. – Народження Ісуса Христа
Слайд №18
ІНДУЇЗМвиник в IV-VI століттях н.е. як результат боротьби брахманізму і буддизму
Прихильники: 90% населення Індії
ОСНОВНІ РИСИ:
походить від Вед;
шановані нові іпостасі тих самих богів;
кривава ведична жертва замінена на богослужіння без жертв;
практика використання ідолів-зображень у храмах;
відданість богу.
Слайд №19
Іпостасі індуїстських богів
БРАХМА — ТВОРЕЦЬ СВІТУ;

ШІВА – бог смерті, розорення” ( культ життєвої сили і чоловічого начала (лінгама); культ духовної енергії Шіви – Шакті; культ Ками)

ВІШНУ – бог оберігач; має 10 аватавр (перетворень): риби, черепахи, вепра, людини-лева, карлика-велетня, Парашурама, Рама, Крішна, Будда, Мессія-Калка

Слайд №20
КОНФУЦІАНСТВО
Засновник — КОНФУЦІЙ (Кун — Цзи )
551-479 р. до н.е.

ЗБІРНИК правил – Церемоніал-трактат ЛИН-ЗИ (мав силу понад 2 століття);

Основи порядку:
Суворе підкорення старшим за віком та чином
Цар – вища інстанція, чиновники – помічники, народ — відстала маса;
Поєднання поваги до традицій з патріархально-класовими зв’язками

Слайд №21
Ідеал вдосконаленої людини Цзюн-цзи, яка володіє гідностями:
гуманність (жень): скромність, справедливість, стриманість, гідність, безкорисливість, любов до людей;
почуття обов’язку; щирість (чжень); благопристойність; дотримання обрядів
ІДЕАЛ лицаря:
відданість старовині;
повага до старших;
напускна скромність і доброчесність
Слайд №22
ДАОСИЗМІV-V ст. до н.е. засновник ЛАО-ЦЗИ

ДАО – вічне,
єдине,
незмінне,
основа всього,
загальний Закон і Абсолют

Слайд №23
Теорія даосизму :
-“Людина залежить від землі,
земля від неба (космосу),
небо від дао,
дао від самого себе”;

теорія відмови від активних дій (у-вей): людина пасивний споглядач реальних подій і тільки може усвідомлювати дао;

Слайд №24
Міф про першу людину Пань-гу:
”Дао родить одне ,
одне родить двоє,
двоє родить три,
а троє всі речі ”

ВСЕСВІТ
ЗЕМЛЯ (інь-ци) і НЕБО (ян-ци)
ПАНЬ-ГУ
Сонце, місяць, грунт, гори, трави, вітер,
зірки, люди

Слайд №25
Шлях до безсмертя:
через досягнення безсмертя духів-манад, які населяють людське тіло:
здійснення доброчестивості ;
фізичні , дихальні вправи;
відмова від їжі

Слайд №26
СИНТОЇЗМ
ОСНОВА СИНТО: міфи в творах «Кодзінакі» та «Ніхонсьокі»
Перші люди: Ідзанамі та Ідзанагі
Їх діти: Аматерасу (Сонце), Сусаноє (вітер);
Нащадки Аматерасу на землі – онук – правитель Дзімму
Слайд №27
Релігійні організації в Україні
Товариство “Свідомість Крішни”
300 священослужителів;
120 учнів;
Близько 5 тисяч активних парафіян.

В світі понад 40 тисяч “послідовників Крішни”