Методика розроблення планів з попередження НС

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Методика розроблення планів з попередження НС

Слайд №2
www.themegallery.com
Планування роботи Функціональної підсистеми з питань запобігання НС і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища і відповідних документів, що регламентують порядок і методику цього планування.
Масштаби і наслідки можливої НС визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.
На об’єктах цивільного захисту розробляється План дій органів управління, сил і структурних підрозділів у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, НС, надзвичайного і особливого стану (далі – План дій.)
Плани узгоджуються з вищестоящим місцевим органом з питань НС та цивільного захисту населення і територій і затверджується керівником об’єкта цивільного захисту. Основним завданням Плану дій щодо запобігання і реагування на НС, на реальну її загрозу і виникнення є збереження життя і здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат.
Слайд №3
Змістом Плану дій мають бути:
Слайд №4
План дій з планом реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, що забезпечують організоване і чітке виконання заходів цивільного захисту щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації є Планом цивільного захисту об’єкта,
Особисті плани дій
Необхідні довідкові документи
Слайд №5
Планом розвитку і вдосконалення цивільного захисту об’єкта (установи, підприємства) передбачається:
Слайд №6
Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого у Мінюсті 15.02.2005 за №231/10511.
Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків.
Слайд №7
Знати та вміти виконувати встановлені на території підприємства вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства
Знати основні телефони оперативних чергових аварійно – рятувальних формувань, у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку
Знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій та аварій, не припускатися дій, які можуть призвести до виникнення аварії або аварій та НС
D
Знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків НС
техногенного характеру, порядок
надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного та колективного захисту
За результатами інструктажів та навчань, персонал підприємства повинен
Слайд №8
www.themegallery.com
Оперативні частини розробляються для аварій на рівнях «А» і «Б» і «В».
Слайд №9
ДЯКУЮ
ЗА
УВАГУ!