Модель еволюціонізму СтівенаТулміна

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Модель еволюціонізму СтівенаТулміна
Підготувала:
студентка групи МБС-112
Лисько Яна

Слайд №2
Стівен Едельсон Тулмін (1922-1997)
Американський філософ науки, розробляв концепцію науки як складної еволюціонуючої системи в єдності її історії, пізнавальних і соціально-організаційних форм.
Слайд №3
В моделі С.Тулміна наука представлена еволюцією різнорівневих і різнорідних популяцій понять, що пристосовуються до оточення. На його думку, наука — особливий рід діяльності, пов’язаної з індивідуальними подіями, прецедентами, а не загальними (типовими) ситуаціями, принципами.
Складні елементи природи, суспільства й науки досить незалежні один від одного, а тому можуть бути змінені поступово або по черзі, не викликаючи загальних якісних переворотів, без яких-небудь революційних стрибків.
Вся наука містить у собі «історичну популяцію» логічно незалежних понять і теорій, кожна з яких має свою власну, відмінну від інших історію, структуру й зміст.
Слайд №4
Подібно П.Фейєрабенду, С.Тулмін відкидає існування загальнонаукових методів через:
1)відсутність єдиної науки й наявності безліч приватних галузей знання;
2)безперестанний розвиток науки, що обумовлює змінний характер наукових методів;
3)несумісність концептуальних (дисциплінарних) і процедурно-детерміністських (професійних) аспектів науки;
Слайд №5
Подібно П.Фейєрабенду, С.Тулмін відкидає існування загальнонаукових методів через:
4) включеність науки в різноманітні соціокультурні контексти, що унеможливлює пошуки загальнонаукових підстав і загальних критеріїв раціональності;
5) відсутність лінії між наукою й іншими знаннями (політикою, етикою, мистецтвом тощо), що не дозволяє розрізнити наукову істину від омани, забобонів.
Слайд №6
Вивчення науки в гносеологічному аспекті розкриває її як популяцію понять, що постійно змінюється, а у соціальному аспекті — як популяцію вчених.
Слайд №7
Історія науки — це еволюція популяцій у процесі їхнього взаємного пристосування.
Пізнання спирається на психологію й поведінку людей у конкретних ситуаціях, для чого потрібне процедурне розуміння понять і ідей; таке розуміння встановлюється популяцією вчених і передається від одного індивіда або покоління до іншого.
Наука як ціле розчиняється в індивідуалізованих колективах вчених, а дисциплінарний аспект (популяція понять) обумовлюється професійним аспектом (популяцією вчених).
Слайд №8
Істотно не те, як відбираються концептуальні варіанти, а те, як у конкурентній боротьбі за авторитет у якій-небудь науковій спеціальності нові індивіди, асоціації, журнали й наукові центри змінюють один одного.
Слайд №9
В науці панує «закон джунглів»: в науці, як і в політиці, учасники вдалого перевороту можуть дозволити собі бути великодушними, але занадто часто стають жертвами зловживань владою, якими б видатними вони не були. Питання про предмет науки має різні відповіді у вчених різних поколінь.
Слайд №10
Таким чином, модель розвитку науки С.Тулміна – це еволюція розрізнених (за гносеологічними, логічними і прагматичними характеристиками) популяцій понять у ході пристосування їх до потреб індивідуальних ініціатив вчених.
Еволюціонізм С.Тулміна виражений у біологічних поняттях: популяція, середовище, екологія, відбір, конкурентна боротьба за існування.
Слайд №11
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!