Особливості економічних досліджень

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Особливості економічних досліджень
Підготував: Литвин Олександр

Слайд №2
План
Поняття економічних досліджень;
Об’єкт, суб’єкт та методи економічних досліджень;
Етапи економічних досліджень;
Центри економічних досліджень в Україні.
Слайд №3
Наукове дослідження — це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній діяльності людей
Слайд №4
Особливість економічних досліджень полягає в тому, що, експеримент із втручанням в об?єкт дослідження здійснювати досить складно, частіше — практично неможливо.
Слайд №5
Об’єктом економічних досліджень є економіка, загалом, та явища пов’язані з нею, зокрема.

Предметом економічних долсіджень, у свою чергу, є вивчення того, як суспільство найповніше задовольняє свої потреби, використовуючи обмежені природні ресурси.
Об’єкт та предмет

Слайд №6
Методи економічних досліджень
Слайд №7
Етапи економічного дослідження
Визначення цілі та завдань
Виділення об’єкту, одиниць дослідження, їхніх ознак
Складання плану збирання первинної інформації
Отримання інформації та її оцінка
Формування висновків
Вивчення теорії і методики
Оформлення рекомендацій та пропозицій
Слайд №8
Слайд №9
Отже, головною особливістю економічних досліджень є складність, а іноді неможливість втручанням в об?єкт дослідження.
Також, економічні дослідження на сучасному етапі набувають все більш вагомого значення для підприємств та країн.
Висновки
Слайд №10
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!