Підприємництво суть, види, роль у ринковій економіці

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Виконав:
студент І курсу
групи ФБС 2-11
Собченко О.О.
Презентація
з дисципліни “Політична економія”на тему:
» Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці »

Слайд №2
Актуальність цієї теми полягає у тому, що підприємництво є основною ланкою народного господарства, на ньому відбувається поєднання особистісних і речових факторів виробництва, виготовляється в процесі праці вся сукупність економічних благ.
Слайд №3
Об’єктом дослідження є підприємництво, його сутність, форми та види. Вивчаються функції підприємств.
Предметом дослідження являється визначення ролі підприємств у ринковій економіці України, його зв’язок з економікою, державна підтримка підприємництва, зокрема малого.
Слайд №4
Метою дослідження є визначення ролі та функцій підприємництва в Україні. Досягнення мети дослідження передбачає вирішення наступних завдань:

вивчення теоретико-методичних питань підприємництва та визначення його соціально-економічної сутності;
вивчення системи регулювання підприємницької діяльності;
аналіз та оцінка сучасного рівня розвитку підприємств в Україні.

Слайд №5
Слайд №6
Підприємницька діяльність має певні ознаки:
Самостійність.
Ініціативна діяльність.
Підприємницька діяльність є систематичною.
Підприємницька діяльність здійснюється на власний ризик.
Основною метою підприємницької діяльності є одержання прибутку.
Підприємництво, як правило пов’язане з новаторством.
В основі підприємницької діяльності лежить право приватної власності.
Слайд №7
Суть підприємництва розкривається через його головні функції.
Слайд №8
Види підприємництва Види підприємництва Види підприємництва Види підприємництва
Виробниче Комерційне Фінансове Консультативне
Інноваційне Торгівельне Банківське Загальне управління
Науково – технічне Торгівельно- закупівельне Страхове Адміністрування
Виробництво товарів Торгівельно – посередницьке Аудиторське Фінансове управління
Надання послуг Товарні біржі Лізингове Управління кадрами
Виробниче споживання товарів Фондові біржі Маркетинг
Інформаційне Виробництво
Інформаційна технологія
Спеціалізовані послуги
Підприємницька діяльність досить різноманітна. Оскільки будь-який бізнес в тій чи іншій мірі пов’язаний з основними фазами виробничого циклу – виробництвом товарів і послуг, обміном та розподілом товарів, їх споживанням.
Слайд №9
Підприємницький дохід
Німецький економіст Й. Тюнен (1783—1850) визначав підприємницький дохід як різницю між величиною валового прибутку від ділової операції та виплатами:
а) відсотка на інвестований капітал;
б) за управління;
в) страхової премії за обчислювальні втрати через ризик.
Загалом дохід підприємця він розглядав як дохід за прийняття на себе ризиків.
Слайд №10
Підприємницька діяльність існує в певних організаційно-правових формах. Вибір форм організації підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників: сфери діяльності, фінансових можливостей, переваги тієї чи іншої організаційної форми. Важливе значення має аналіз чинного законодавства. У межах українського юридичного поля діють Закони України:
“Про власність”,
“Про підприємництво”,
“Про господарські товариства”,
Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва”
Слайд №11
Із загальних проблем, з якими зіштовхуються підприємці усіх регіонів України можна виділити наступне:
Труднощі з реєстрацією;
Дефіцит фінансів;
Доступ до приміщень та обладнання;
Дефіцит інформації ;
Некваліфікований персонал;
Реалізація продукції;
Доступ до сировини і матеріалів;
Недостатня власна підготовка.
Слайд №12
Висновок
Підприємництвом називають ініціативно-самостійну господарсько-комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, підприємства різняться між собою за розмірами, управління і сферами діяльності, технологічними процесами тощо, є провідним сектором економіки.
Слайд №13
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ