Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
ТЕМА:

Слайд №2
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Стаття 256. платники рентної плати

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні

Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих в установленому законодавством порядку.

Слайд №3
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Стаття 257. Об’єкт оподаткування
Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні

Об’єктом оподаткування для рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат є обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті в межах території України у звітному податковому періоді, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу і газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування, але не більше нормативних обсягів втрат і виробничо-технологічних витрат.
Слайд №4
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Стаття 257. Об’єкт оподаткування

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні

257.2. Об’єкт оподаткування рентною платою природного газу зменшується на обсяг рециркулюючого природного газу, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов, схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу.

Слайд №5
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Стаття 258. Ставки рентної плати

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
Ставки рентної плати встановлюються:
258.1. за природний газ (у т. ч. нафтовий (попутний) газ):
258.1.1. видобутий у податковому (звітному) періоді, крім обсягів видобутого природного газу:у розмірі 237 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у т. ч. нафтового (попутного) газу);у розмірі 118,5 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у т. ч. нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
Слайд №6
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Add your text in here
Стаття 258. Ставки рентної плати

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
258.1.2. видобутий у звітному періоді та реалізований платниками рентної плати у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у т. ч. нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, а також виробничо-технологічні витрати природного газу таких платників рентної плати:
у розмірі 59,25 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у т. ч. нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України; у розмірі  47,4 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України; у розмірі 11,85 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
Слайд №7
Add your text in here
Стаття 258. Ставки рентної плати

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
258.2. за нафту:у розмірі 2141,86 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;у розмірі 792,54 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів; 258.3. за газовий конденсат:у розмірі 2141,86 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;у розмірі 792,54 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів.
Слайд №8
Add your text in here
Стаття 259. Коигуючі коефіцієнти

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
259.1. У кожному податковому (звітному) періоді до ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти «Urals», перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти.

Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти «Urals», яка дорівнює 560 гривень за барель.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).

Слайд №9
Add your text in here

Стаття 259. Коигуючі коефіцієнти

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
259.2. У кожному податковому (звітному) періоді до ставки рентної плати за природний газ (у т.ч. нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів.
Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного податкового (звітного) періоду центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики. У разі якщо у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв в останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.

Слайд №10
Add your text in here

Стаття 259. Коигуючі коефіцієнти

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку споживчих цін.

Слайд №11
Add your text in here
Стаття 260. порядок обчислення податкових
зобов’язань та строк сплати
Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
260.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.260.2. Розмір податкового зобов’язання з рентної плати обчислюється платником як добуток обсягу видобутої ним вуглеводневої сировини, встановлених статтею 258 цього Кодексу ставок рентної плати та коригуючого коефіцієнта, який у кожному звітному періоді розраховується відповідно до статті 259 Податкового Кодексу.260.3. Платник самостійно складає розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати, у якому визначає та/або уточнює суму податкового зобов’язання з рентної плати. У податковому розрахунку з рентної плати за природний газ (у т. ч. нафтовий (попутний) газ), який платники рентної плати реалізують суб’єкту, для формування ресурсу природного газу (у т. ч. нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, податкові зобов’язання визначаються згідно з актами приймання-передачі, які не пізніше ніж 8 числа місяця, що настає за звітним податковим періодом, підписуються платником та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
Слайд №12
Add your text in here
Стаття 260. порядок обчислення податкових
зобов’язань та строк сплати

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
260.4. Податковий розрахунок подається платником починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, про введення родовища або окремого покладу в дослідно-промислову або у промислову розробку.260.5. Платник протягом 20 календарних днів після закінчення податкового (звітного) періоду подає податковий розрахунок органу державної податкової служби: за місцезнаходженням ділянки надр, межі якої визначені в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у т. ч. під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, у разі розміщення такої ділянки в межах території України; за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів у разі розміщення ділянки надр, межі якої визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у т. ч. під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
Слайд №13
Add your text in here
Стаття 260. порядок обчислення податкових
зобов’язань та строк сплати

Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
260.6. У податковому (звітному) періоді платник сплачує до 10, 20 і 30 числа поточного календарного місяця авансові внески відповідно за першу, другу і третю декади в розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковому розрахунку за попередній податковий (звітний) період.260.7. Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковому розрахунку за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такого податкового розрахунку з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.
Слайд №14
Add your text in here
Стаття 261. Контроль та відповідальність платників
Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
261.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно з нормами цього Кодексу та інших законів України.
261.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
261.3. Органи державної податкової служби для забезпечення контролю за правильністю визначення об’єкта оподаткування для рентної плати взаємодіють з органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду в установленому порядку.
Слайд №15
Add your text in here
Відображення в обліку
Add your text in here
Рентна плата за нафту, природній газ і газовий конденсат що видобувається в Україні
Плата за нафту природний газ і газовий кондинсат формується на кредиті рахунку 64
Нараховання рентної плати за нафту, природний газ і зазовий конденсат : Дт 84,949 – Кт 64
Первинними документами є податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий кондинсат,що видобувається в Україні, розрахунок бухгалтерії
Регістрами обліку є Журнал № 3, відомість 3.6;

Відображення у фінансовій звітності:
Форма №1 “Баланс”:
IV. Поточні зобов’язання. Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом (рядок 550)
ІІ. Оборотні активи Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом (рядок 170)

Слайд №16
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!