Віроїди

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
ВІРоїди – збудники хвороб рослин

Слайд №2
історичні відомості
Віроїди відкрив 1971 році Теодор Дінер, який вивчав інфекційне захворювання картоплі, відоме під назвою «веретеноподібність бульб». На превеликий подив дослідника під час біохімічного аналізу очищеного збудника не виявили жодних ознак білка.
З’ясувалося, що інфекцію спричиняла одноланцюгова молекула РНК. Подальші детальні дослідження дали змогу встановити, що вона має форму замкненого ланцюга і складається всього з 375 нуклеотидів. Ця РНК не кодує жодного білка, оскільки самовідтворюється в клітині хазяїна.

Теодор Отто Дінер
американський дослідник
Симптоми інфекцїі,
спричинені віроїдом
веретеноподібності
бульб картоплі
Слайд №3
ВІРоїди
Віроїди (від «віруси» та грец. ????? — форма, вид) — інфекційні агенти, які являють собою низькомолекулярну, висококомплементарну одноланцюгову молекулу РНК, замкнену в кільце, та на відміну від вірусів не мають білкової оболонки.
Послідовності нуклеотидів віроїдів не кодують власних білків.
Віроїди викликають хвороби рослин.
Мал. Схема будови молекули віроїду: 1 — комплементарні ділянки одноланцюговоі РНК;
2 — некомплементарні ділянки одноланцюгової РНК
Слайд №4
Як віроїди потрапляють у клітину рослини
Наразі відомо вже багато різних захворювань рослин (екзокортіс цитрусових, «каданг-каданг» кокосових пальм, сонячного опіку авокадо та ін.).
ВІРОЇДИ ЗНАЙДЕНО ВИКЛЮЧНО У РОСЛИН!
Слайд №5
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
В інфікованій клітині ця частинка потрапляє до ядра або хлоропласта, де використовує клітинний фермент РНК-полімеразу для відтворення власних молекул. Симптоми захворювання виникають унаслідок активного відтворення молекул РНК віроїду, що спричиняє патологічний процес в інфікованій клітині.
Розмноження (реплікація) проходить за допомогою ферментів РНК-полімераз хазяїна. При цьому реплікація нуклеїнових кислот самої клітини-хазяїна пригнічується. Залишається невідомим, яким чином РНК віроїда, не кодуючи ніяких білків, може пригнічувати біохімічні процеси рослини, та яким чином при реплікації працює РНК-полімераза, яка за звичайних умов в якості матриці потрібна ДНК.
Слайд №6
Дякую
За
Увагу!