Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Виконав:
Студент групи БОА 211
Даценко Євгеній
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Слайд №2
Платники збору
Платниками збору є юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснюють першу
реєстрацiю в Українi транспортних засобiв, що
вiдповiдно до Податкового Кодексу є об’єктами оподаткування.
Слайд №3
Об’єкти оподаткування 
1) колiснi транспортнi засоби, крiм:

а) транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, що закрiпленi на правi оперативного управлiння за вiйськовими частинами, вiйськовими навчальними закладами, установами та органiзацiями Збройних Сил України, якi повнiстю утримуються за рахунок бюджету;

б) транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, що закрiпленi на правi оперативного управлiння за вiйськовими формуваннями головного органу в системi центральних органiв виконавчої влади у сферi охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, якi повнiстю утримуються за рахунок бюджету;

Слайд №4
в) транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, що закрiпленi на правi оперативного управлiння за пiдроздiлами служби цивiльного захисту, якi повнiстю утримуються за рахунок бюджету;

г) транспортних засобiв вантажних, самохiдних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi;

ґ) транспортних засобiв швидкої медичної допомоги;

д) машин i механiзмiв для сiльськогосподарських робiт;

е) причепiв (напiвпричепiв);

є) мопедiв;

ж) велосипедiв;

Слайд №5
2)судна, зареєстрованi у Державному судновому реєстрi України або у Судновiй книзi України;

3) лiтаки i вертольоти, зареєстрованi у Державному реєстрi цивiльних повiтряних суден України або у Реєстрi державних повiтряних суден України, крiм:

а) лiтакiв i вертольотiв Збройних Сил України;

б) лiтакiв i вертольотiв головного органу у системi центральних органiв виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi цивiльного захисту населення, а також органiв управлiння та сил цивiльного захисту, що виконують завдання цивiльного захисту.

Слайд №6
 База оподаткування визначається:
База оподаткування для транспортних засобiв визначається окремо для кожного транспортного засобу.
1) для колiсних транспортних засобiв:
а) для мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів), тракторів, вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних засобів, інших колісних транспортних засобів) — за об’ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах;

б) для легкових автомобiлiв, обладнаних електродвигуном, — за потужнiстю двигуна в кВт;
2) для суден::
а) для суден, обладнаних двигуном, — за потужнiстю двигуна в кВт;
б) для суден, якi не обладнанi двигуном, — за довжиною корпусу судна в сантиметрах;
3) для лiтакiв, вертольотiв — за максимальною злiтною масою

Слайд №7
1) для мотоциклiв:
Група Об’єм циліндрів двигуна,куб. сантиметрів Об’єм циліндрів двигуна,куб. сантиметрів Ставка збору,гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна 
Група від  до (включно) Ставка збору,гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна 
1 До 500 До 500 3,27
2 501 800 5,45
3 Понад 800 Понад 800 10,89
  Ставки збору для колісних транспортних засобів:
Слайд №8
2) для легкових автомобiлiв (крiм автомобiлiв, обладнаних електродвигуном):
Група  Об’єм циліндрів двигуна,куб. сантиметрів  Об’єм циліндрів двигуна,куб. сантиметрів  Ставка збору,гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна 
Група  від  до (включно)  Ставка збору,гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна 
1 до1000 до1000 3,27
2 1001 1500 5,45
3 1501 1800 7,62
4 1801 2500 10,89
5 2501 3500 27,23
6 3501 4500 43,56
7 4501 5500 49,01
8 5501 6500 59,90
9 Понад 6500 Понад 6500 65,34
Слайд №9
4) для автобусiв, у тому числi мiкроавтобусiв, — 5,45 гривень за 100 куб. сантиметрiв об’єму цилiндрiв двигуна;5) для тракторiв — 2,72 гривнi за 100 куб. сантиметрiв об’єму цилiндрiв двигуна;
3) для легкових автомобiлiв, обладнаних електродвигуном, — 0,54 гривнi за 1 кВт потужностi двигуна;
Слайд №10
6) для вантажних автомобiлiв:
Група  Об’єм циліндрів двигуна,куб. сантиметрів  Об’єм циліндрів двигуна,куб. сантиметрів  Ставка збору,гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна 
Група  від  до (включно)  Ставка збору,гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна 
1 До 8200 До 8200 16,34
2 8201 15000 21,78
3 Понад 15000 Понад 15000 27,23
Слайд №11
Збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобiлiв сплачується у розмiрах, установлених для вантажних автомобiлiв;

7) для сiдельних тягачiв — 16,34 гривень за 100 куб. сантиметрiв об’єму цилiндрiв двигуна;

8) для автомобiлiв спецiального призначення — 5,45 гривень за 100 куб. сантиметрiв об’єму цилiндрiв двигуна;

9) для інших колісних транспортних засобів — 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

Слайд №12
1) для суден, оснащених стацiонарним або пiдвiсним двигуном (двигунами):
Група Довжина корпусу судна, метрів  Ставка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1 До 7,5 (включно) 7,62
2 Понад 7,5 15,25
Група Потужність двигуна, кВт  Ставка збору,гривень за 1 кВт потужності двигуна 
1 До 55 (включно) 2,72
2 Понад 55 3,27
2) для суден, не оснащених двигуном:

  Ставки збору для суден

Слайд №13
  Ставки збору для лiтакiв i вертольотiв:
1) для лiтакiв — 1,09 гривня за кожен кiлограм максимальної злiтної маси;

2) для вертольотiв — 1,09 гривня за кожен кiлограм максимальної злiтної маси.
Ставки збору застосовуються:

1) для нових транспортних засобiв — з коефiцiєнтом 1;

2) для транспортних засобiв, якi використовувалися до 8 рокiв — з коефiцiєнтом 2;

3) для транспортних засобiв, якi використовувалися понад 8 рокiв — з коефiцiєнтом 40;

Слайд №14
1. Вiд сплати збору звiльняються легковi автомобiлi для iнвалiдiв з об’ємом цилiндрiв двигуна до 1500 куб. сантиметрiв, що придбанi за рахунок коштiв державного чи мiсцевих бюджетiв та/або безоплатно переданi iнвалiдам вiдповiдно до законодавства України, транспортнi засоби будинкiв-iнтернатiв для громадян похилого вiку та iнвалiдiв, дитячих будинкiв-iнтернатiв, пансiонатiв для ветеранiв вiйни i працi, герiатричних пансiонатiв, реабiлiтацiйних установ для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, що фiнансуються з державного та мiсцевого бюджетiв.

2. У разi вiдчуження транспортних засобiв, особи, якi отримали такi транспортнi засоби у власнiсть, зобов’язанi сплатити збiр за передбаченими ставками.

  Пільги щодо збору
  Податковий період
Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному року.

Слайд №15
Збiр сплачується фiзичними та юридичними особами перед
проведенням першої реєстрацiї в Українi транспортних
засобiв.

  Строк сплати збору
  Порядок обчислення збору
Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного
засобу як добуток вiдповiдної бази оподаткування, ставки
збору та вiдповiдного коефiцiєнта, зазначеного у
Податковому Кодексі.
Слайд №16
Порядок сплати збору  
1. Збiр сплачується за мiсцем реєстрацiї транспортних засобiв за ставками, якi дiють на день сплати.

2. Юридичнi особи в десятиденний строк пiсля першої реєстрацiї в Українi транспортних засобiв подають Податкову декларацію органу державної податкової служби за мiсцем свого знаходження та за мiсцем реєстрацiї транспортного засобу розрахунок суми збору за такi транспортнi засоби. До розрахунку обов’язково додаються копiї реєстрацiйних документiв, завiренi вiдповiдним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацiю.

3. Платники збору зобов’язанi при першiй реєстрацiї в Українi пред’являти квитанцiї або платiжнi доручення про сплату збору з вiдмiткою банку про дату виконання платiжного доручення, а платники, звiльненi вiд сплати збору, вiдповiдний документ, що дає право на користування такими пiльгами.

Слайд №17
4. У разi вiдсутностi документiв про сплату збору або документiв, що дають право на користування пiльгами, перша реєстрацiя в Українi не проводиться.

5. Органи, що проводять державну реєстрацiю транспортних засобiв, зобов’язанi повiдомляти органи державної податкової служби про зареєстрованi транспортнi засоби, а також про осiб, на яких вони зареєстрованi. Форма та порядок подання iнформацiї затверджуються центральним органом державної податкової служби за погодженням з вiдповiдним центральним органом, який реалiзує державну полiтику у сферi безпеки дорожнього руху i державної реєстрацiї транспортних засобiв.

Слайд №18
Рахунки обліку
Господарська операція – збір за першу реєстрацію транспортного засобу відображається проведенням:

Дебет Кредит
15 641
Відображається у таких регістрах:
Журнал 3, Відомісь 3.6.

Слайд №19
Первинні документи
Первинними документами для нарахування є розрахунки з бухгалтерії.
Первинними документами щодо сплати є виписки з
Реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків органів Державного казначейства України.
Слайд №20
Дякую за увагу!