Введение результатов научных исследований в практическую деятельность

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Виконала:
Студентка групи МФ -112
Шпиця К.О.
Впровадження результатів наукових досліджень в практичну діяльність установ та організацій

Слайд №2
Кінцевою формою реалізації результатів науково-дослідної роботи є впровадження її результатів у виробництво.
Впровадження– це передача виробництву наукової продукції (звіти, інструкції, тимчасові вказівки, технічні умови, технічний проект і т.д.) в зручній для реалізації формі, що забезпечує техніко-економічний ефект. НДР перетворюється на продукт лише з моменту її споживання виробництвом.
Замовниками на виконання НДР можуть бути технічні управління Міністерств, трести, управління, підприємства, НДІ, комерційні фірми і т.д.
Слайд №3
Підрядчик – науково-дослідна організація, що виконує НДР відповідно до підрядного двостороннього договору, зобов’язаний сформулювати пропозицію для упровадження. Останнє залежно від умов договору повинно містити технічні умови, технічне завдання, проектну документацію, тимчасову інструкцію, вказівку тощо.

Слайд №4
Процес упровадження складається з двох етапів :
1) Дослідно-виробниче упровадження;
2) Серійне упровадження (впровадження досягнень науки, нової техніки, нової технології).
Як би ретельно не проводилися НДР у науково-дослідних організаціях, все-таки вони не можуть всебічно врахувати різні, часто випадкові чинники, що діють в умовах виробництва. Тому наукова розробка на першому етапі впровадження вимагає досвідченої перевірки у виробничих умовах.
Слайд №5
Пропозицію про закінчені НДР розглядають на науково-технічних радах, а у випадках особливо цінних пропозицій – на колегіях міністерства, і направляють на виробництво для практичного застосування.
Після дослідно-виробничого випробування нові матеріали, конструкції, технології, рекомендації, методики упроваджують в серійне виробництво як елемент нової техніки. На цьому, другому, етапі науково-дослідні організації не беруть участі в упровадженні. Вони можуть, по проханню організацій,які займаються впровадженнями надавати консультації або незначні науково-технічні допомоги.
Слайд №6
Впровадження закінченого об’єкта оформлюється актом, де підтверджуються економічний і соціальний ефект за формами Держкомстату України. Впровадження результатів НДР закріплюється наказом на підприємстві замовника. Якщо впровадження результатів НДР поширюється на галузь виробництва, то його закріплення здійснюється наказом по відповідному міністерству чи відомству. Економічний ефект від впровадження результатів НДР відображається в статистичній звітності підприємства.
Слайд №7
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!