Основні напрями досліджень з економіки

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Основні напрями досліджень з економіки

Слайд №2
Напрями економічних досліджень визначаються розвитком соціально-економічних відносин у суспільстві, задоволення потреб населення у матеріальних, культурних та соціальних благах.
Слайд №3
Соціально-економічна природа будь-якої економічної системи визначається не формою господарювання, а основними виробничими відносинами (способом поєднання робочої сили із засобами виробництва і розподілу їх за галузями виробництва).
Кожна форма господарювання має власний зміст, незалежно від того, які виробничі відносини вона обслуговує.
Слайд №4
Важливим напрямом економічних досліджень є проблема впливу роздержавлення і приватизації, розвитку підприємництва на зміну структури виробництва; сприяння розвитку ринкової конкуренції й нового ціноутворення, жорсткої фінансової політики держави в оптимізації податкової системи.
Слайд №5
Основними напрямами економічних досліджень є такі комплексні програми:
соціально-економічні — спрямовані на вирішення проблем розвитку, закріплення і вдосконалення основ способу життя, підвищення матеріального і культурного рівня життя людей;
науково-технічні — пов’язані з вирішенням фундаментальних проблем у різних галузях науки, вивченням можливостей практичного використання результатів досліджень у дослідних конструкторських розробках, забезпеченням впровадження кращих із них у серійне виробництво;
виробничо-технічні – передбачають розв’язання проблем розвитку і вдосконалення виробництва, підвищення його технічного рівня й економічної ефективності, розширенняноменклатури і поліпшення якості продукції;
Слайд №6
регіональні — призначені для регулювання територіальних розбіжностей у рівнях соціально-економічного розвитку між районами, освоєння нових територій, а також спрямованих на формування і розвиток великих міжгалузевих територіально-виробничих комплексів;
екологічні — забезпечують розробку і здійснення заходів щодо раціонального природокористування, проведення найважливіших природоохоронних заходів.
Слайд №7
Найважливішим напрямом економічних досліджень є також зовнішньоекономічні програми співробітництва. Крім того, економічні дослідження застосовуються при вирішенні великомасштабних програм, галузевих і внутрішньогалузевих, а також у комплексній програмі науково-технічного прогресу, яка являє собою довгостроковий прогноз розвитку економіки.
Слайд №8
Отже, напрями досліджень в економіці визначаються роллю і призначенням економічної науки у розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки, здатної активно впливати на вирішення соціально-економічних, науково-технічних, виробничо-технічних, регіональних та екологічних і програм країни.
Слайд №9
Дякую за увагу!