Фінансовий ринок

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Фінансовий ринок
Валютний ринок України
Грошово-кредитний ринок України
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) України

Слайд №2
Основні тенденції валютного ринку України за листопад 2011 року
Офіційний курс гривні до:
долара США –знизився на 1.27 коп. (0.16%) і на 30.11.2011 становив 798.9700 грн. за 100 доларів США;
євро зріс на 64.04 коп. (5.67%) і на 30.11.2011 становив 1 065.5064 грн. за 100 євро;
російського рубля зріс на 0.12 коп. (4.39%) і на 30.11.2011 становив 2.5509 грн. за 10 російських рублів.

Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж у доларовому еквіваленті) становив 39 842.6 млн. доларів США (з урахуванням операцій Державної казначейської служби України).

Слайд №3
Інтервенції Національного банку України на міжбанківському валютному ринку України:
Назва валюти Купівля Купівля Продаж Продаж
Назва валюти середньозважений курс гривні (за 100одиниць валюти) обсяг (млн. одиниць валюти) середньозважений курс гривні (за 100одиниць валюти)
обсяг (млн. одиниць валюти)
Усі валюти в доларовому еквіваленті, зокрема: 738.2 1 441.0
долари США 798.45 5.0 799.10 1 441.0
євро 1 115.94 282.0 — —
англійські фунти стерлінгів — — — —
швейцарські франки — — — —
австралійські долари 801.48 350.4 — —
інші валюти — — — —
Середньозважений курс гривні за операціями банків України з готівковою іноземною валютою:
Назва валюти Купівля Продаж
долари США (за 100 одиниць) 802.3550 805.8015
євро (за 100 одиниць) 1 077.4545 1 097.5555
Слайд №4
Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж іноземних валют за гривні в доларовому еквіваленті) становив 3 556.7 млн. доларів США, у тому числі:
 
обсяг валюти, купленої банками в населення, – 1 093,5 млн. доларів США;
 
обсяг валюти, проданої населенню, – 2 463.2 млн. доларів США.
 
Міжнародні резерви, усього (за оперативними даними) – 32 408.2 млн. доларів США.
 
Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) знизилися на 123.8 млн. доларів США і 30.11.2011 становили18 388.8 млн. доларів США.
 
Реальний ефективний обмінний курс гривні
 
У жовтні 2011 року реальний ефективний обмінний курс (далі – РЕОК) гривні підвищився на 2.5 % порівняно з вереснем. Здебільшого це було зумовлено змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який посилився на 3.4 % у зв’язку зі зміцненням долара США відносно євро.
 
Водночас інфляційний диференціал зменшився на 1.0 %, оскільки інфляція в Україні була нижчою, ніж її середньозважений рівень в країнах – основних торговельних партнерах, що призвело до помірнішого посилення РЕОК гривні.
 
Відносно грудня 2010 року приріст РЕОК гривні становив 1.5 %. Внесок курсової складової у зміну РЕОК гривні становив «плюс» 4.5 %, а цінової –»мінус» 3.1 %.
Слайд №5
Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за листопад 2011 року
Ситуація на грошово-кредитному ринку протягом листопада залишалася стабільною та прогнозованою. В умовах зростання невизначеностей на зовнішніх ринках Національний банк України проводив жорстку грошово-кредитну політику, що сприяло продовженню тенденції до зменшення інфляційного тиску. Темп приросту споживчої інфляції в листопаді знизився в річному вимірі до 5,2% порівняно з 11,9% у червні поточного року та 9,2% у листопаді 2010 року.
 
Результатом проведення жорсткої грошово-кредитної політики була помірна динаміка показників грошової пропозиції. Обсягмонетарної бази в листопаді скоротився на 1,3% (з початку року збільшився на 2,4%) – до 231,0 млрд. грн. Грошова маса за цей період зменшилася на 2,1% (з початку року зросла на 9,1%) – до 652,4 млрд. грн.
 
На стан ліквідності банків у листопаді суттєво впливала динаміка коштів на єдиному казначейському рахунку – обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в листопаді збільшився на 16,5% (з початку року в 2,3 раза) – до6,2 млрд. грн.
 
З метою забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку операції Національного банку України в листопаді головним чином спрямовувалися на підтримання банківської ліквідності. Обсяг операцій Національного банку України з рефінансування банківпротягом місяця становив 7,6 млрд. грн. (з початку року – 17,8 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування в листопаді становила 15,2% (з початку року – 12,7%). Тоді, як обсяг мобілізаційних операцій за цей період становив 6,0 млн. грн. із середньозваженою процентною ставкою 0,2%. З початку року обсяг таких операцій становив 161,3 млрд. грн. із середньозваженою процентною ставкою 1,8%.
 
Крім того, у листопаді Національний банк України придбав державні облігації (за номінальною вартістю) на загальну суму близько2,0 млрд. грн. (з початку року – 20,0 млрд. грн.). Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку України в листопаді не проводилися (з початку року обсяг таких операцій становив 1,4 млрд. грн.).
 
Операції з купівлі/продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування в листопаді Національним банком України не здійснювалися. З початку року обсяг таких операцій становив з купівлі – 4,7 млрд. грн. (за номінальною вартістю), з продажу не проводилися.
 
Це відповідним чином вплинуло на рівень коррахунків банків, який за місяць зріс на 9,3% (з початку року – на 4,2%) – до17,4 млрд. грн. За результатами листопада (за станом на 01.12.2011) норматив обов’язкових резервів становив 14,2 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 11,4 млрд. грн.
Слайд №6
Обсяг готівки поза банками в листопаді зменшився на 2,2% (з початку року збільшився на 0,6%) – до 184,2 млрд. грн.
 
У листопаді зафіксоване незначне зниження обсягів депозитів, залучених як від фізичних осіб (на 0,3%, з початку року зросли на 11,2% до 302,2 млрд. грн.), так і юридичних осіб (на 5,3%, з початку року збільшилися на 14,4% до 162,6 млрд. грн.). Загальний обсяг депозитів банківської системи за місяць знизився на 2,1% (з початку року збільшився на 12,3%) – до 464,8 млрд. грн.
 
Зростаюча невизначеність та посилення зовнішніх ризиків відповідним чином позначалося на обсягах кредитування банками юридичних осіб. Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, у листопаді незначно знизилися як у національній (на 0,5%), так і в іноземній (на 0,7%) валютах. Загальний обсяг залишків за кредитами, наданими юридичним особам, за місяць зменшився на0,6% – до 594,2 млрд. грн. Проте за 11 місяців поточного року вони зросли на 14,4%, у т. ч. у національній валюті на 17,9%, в іноземній – 8,4%.
 
Натомість, залишки за кредитами, наданими фізичним особам у національній валюті, у листопаді зросли на 2,6% (на 31,7% з початку року). Проте це не компенсувало зниження обсягів кредитування в іноземній валюті, залишки за якими за місяць зменшилися на 3,7% (на 17,4% з початку року), що відповідним чином уплинуло на загальну динаміку залишків за кредитами, наданими фізичним особам. Їх загальний обсяг у листопаді знизився на 1,2% (на 2,5% з початку року) до 199,3 млрд. грн.
 
Слайд №7

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у листопаді зменшився на 0,7% (з початку року зріс на 9,6%) – до793,6 млрд. грн.
 
У листопаді було зафіксовано зростання відсоткових ставок у національній валюті та зменшення в іноземній. Так середньозважена вартість кредитів у листопаді в національній валюті збільшилася до 18,9% з 18,7% у жовтні, в іноземній валюті зменшилася до 8,1% з 8,2% у жовтні. Середньозважена вартість депозитів у листопаді в національній валюті збільшилася до 11,5% з 10,4% у жовтні, в іноземній валюті не змінилась і залишилася на рівні 5,2%.
 
На міжбанківському кредитному ринку середньозважена вартість коштів у листопаді не змінилась і залишилася на рівні 15,7%.
 
За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) до Державного бюджету України в листопаді надійшло коштів на загальну суму 1,4 млрд. грн. (з початку року – 25,9 млрд. грн.). Середньозважена дохідність за результатами проведення в листопаді цих аукціонів становила 8,3% річних (з початку року – 8,8%).
 
Усього з початку року було розміщено державних облігацій України (з урахуванням ОВДП, що випущені для збільшення статутного капіталу АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та НАК «Нафтогаз України») на загальну суму 47,2 млрд. грн. Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов’язань, випущених для рекапіталізації, становила 9,1% річних.
 
Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно й у повному обсязі, який з початку року становив 44,8 млрд. грн., у тому числі основний борг – 30,7 млрд. грн., сплата доходу – 14,2 млрд. грн.

Слайд №8
Слайд №9
Загальний огляд фондового ринку
За останніми наявними даними частка операцій з цінними паперами, які вільно обертаються на фондовому ринку, не перевищує 8,5 % від його загального обороту (таблиця). Питома вага операцій за окремими цінними паперами в 2010 році становила: акцій – 9,33 %, державних облігацій – 17,19 %, облігацій підприємств – 9,65 %, облігацій місцевих позик – 28,00 %.
Незважаючи на певне збільшення частки операцій з цінними паперами, що здійснюються на біржовому ринку, всі підстави вважати, що: фондовий ринок залишається надзвичайно закритим: приблизно 90,0 % усіх операцій на ньому здійснюються в так званому приватному режимі; дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними перешкоджає встановленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів.
Вищезазначене унеможливлює активне використання цінних паперів якпоширеного інструменту ліквідної застави, звужуючи можливості Національного банку України під час рефінансування банків та здійснення операцій на відкритому ринку. Це пояснює невисоку чутливість грошової маси та реальної економіки до змін відсоткових ставок.
Нівелюванню зазначених обмежень мало б сприяти законодавче врегулювання низки питань. Національний банк України сприяє розвитку ринку корпоративних облігацій, зберігаючи за ними статус фінансових інструментів, з якими він може працювати під час здійснення рефінансування банків.
Слайд №10
Слайд №11
Дякуємо за увагу