Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі
Виконала
Студентка групи
БОА — 1-08
Борова Анна

Слайд №2
Фінансова звітність підприємства

— це система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік).

Слайд №3
реальність;
ясність;
своєчасність;
єдність методики звітних показників
Основні вимоги до фінансової звітності
порівнянність звітних показників з минулим періодом.
Слайд №4
Забезпечення інформаційних потреб користувачів фінансової звітності
Слайд №5
У міжнародній практиці фінансові звіти готують відповідно до одного або кілької зазначених документів:
• Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

• національних стандартів бухгалтерського обліку;

• інших авторитетних і всеохопних основ фінансо-вої звітності, призначених для підготовки
фінансової звітності та зазна-
чених у фінансових
звітах.

Слайд №6
Якісні характеристики фінансової звітності:
Нейтральність
Повнота
Достовірність
Доречність
Зрозумілість
Слайд №7
www.themegallery.com
Основні принципи підготовки фінансової звітності
Слайд №8
Мета аудиту фінансових звітів полягає в наданні аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуа¬льної основи фінансової звітності.МСА визначають термін «фінансові звіти» як структуризоване поняття фінансової інформації, до складу якої входять примітки. Примітки виконуються на основі облікових записів та призначають¬ся для інформування користувачів фінансової звітності про економі¬чні ресурси, зобов’язання суб’єкта господарювання на певну дату, про зміни стану засобів тощо.
Слайд №9
фізичні
особи
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
кредитори
інвестори
працівники
Користу-вачами фінансових звітів є
уряд та урядові
установи
замовники
постачальники
громадськість
Слайд №10
Дякую за увагу!