Маркетингові стратегії ціноутворення. Встановлення ціни на новий товар

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Маркетингові стратегії ціноутворення. Встановлення ціни на новий товар
Виконала студентка
групи ФБС-409
Ткаченко Юлія

Слайд №2
Ціноутворення — це процес встановлення ціни на конкретний товар.
Слайд №3
Стратегії ціноутворення
Ціна – один із важливих елементів маркетингової стратегії. Ціна взаємодіє із всіма іншими елементами даного маркетингового комплексу, визначає їх ефективність в як цілому, так і поодинці.
Серед вчених досі немає чіткого визначення терміну «цінова стратегія». Ми вважаємо, що цінова стратегія в умовах ринкової орієнтації підприємств є узагальненою моделлю дій у сфері ціноутворення, що відповідають цілям підприємства і спрямовані на досягнення його довгострокових стратегічних конкурентних переваг з мінімальними витратами.
Слайд №4
Для класифікації цінових стратегій можна використовувати кілька критеріїв. Найпоширенішою є класифікація, відповідно до якої вибір стратегії ціноутворення визначається товаром, на який встановлюється ціна: новим, модернізованим або традиційним
Основні види цінової стратегії залежно від характеристик товару
Слайд №5
Слайд №6
Товари, що відпускаються як традиційні
Гнучких цін
Престижних цін
Стратегія зниження цін на взаємодоповнюючі товари
Стратегія договірних цін
Слайд №7
Розглянемо деякі найпопулярніші цінові стратегії, застосовані як світовими, так і вітчизняними підприємствами.
 Така політика використовується щодо товарів, які належать до категорії модних новинок, котрі мають незначну тривалість життєвого циклу. Вона характеризується максимально можливими високими цінами під час виведення на ринок нового товару і часу його існування на цьому ринку як товару-новинки.
Стратегія «знімання вершків»
Слайд №8
 Ця політика має на увазі утримування підприємством досить високих цін на свої товари. Головною передумовою такої політики є висока репутація підприємства, надзвичайно висока якість та унікальність його продукції, загальне визнання його товарної марки.
Стратегія престижних цін
Слайд №9
Не всі компанії починають впровадження нового товару з високих цін, а задовольняються невеликими, але досить прибутковими сегментами. Для того, щоб швидко й глибоко «проникнути» на ринок, швидко привернути увагу максимальної кількості покупців та завоювати велику частку ринку, вони встановлюють на новий товар відносно низьку ціну.
Головна передумова використання такої політики полягає в наявності достатньо місткого ринку, необхідної кількості товарів, що робить можливим досягнення великих обсягів товарообороту, а за рахунок цього проходження підприємством точки беззбитковості, отримання ним прибутків.

Стратегія проникнення
Слайд №10
Слайд №11
Це продаж того самого продукту різним покупцям, або в різний час (у тому числі і протягом доби), або на різних територіях за різними цінами.
Стратегія диференціювання цін
Така політика виконує два завдання:
Слайд №12
ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА НОВИЙ ТОВАР
Стратегічний підхід підприємства до проблеми ціноутворення часткового залежить від етапів життєвого циклу товару. Особливо великі вимоги вимагає етап виведення товару на ринок. Можна провести відмінність між установленням ціни на справжню новинку, захищену патентом, і встановленням ціни на товар, що імітує вже існуючий
Слайд №13
Встановлення ціни на справжню новинку
Підприємство, що випускає на ринок захищену патентом новинку, при встановленні ціни на неї може вибрати або стратегію «зняття вершків», або стратегію тривалого впровадження на ринок.
Використання методу «зняття вершків» з ринку має зміст при слідуючих умовах :
спостерігається високий рівень поточного попиту з боку достатньо великої кількості покупців;
витрати малосерійного виробництва не настільки високі, щоб звести на ні фінансові вигоди підприємства;
висока початкова ціна не буде приваблювати нових конкурентів;
висока ціна підтримує образ високої якості товару.
Слайд №14
Встановлення ціни на новий товар-імітатор
Підприємство, яке планує розробити новий товар, стикається з проблемою його позиціювання. Воно повинно прийняти рішення про позиціювання новинки по показникам якості та ціни. На схемі представлено дев’ять варіантів стратегії можливого якісно-цінового позиціювання
Слайд №15
    ЦІНА ЦІНА ЦІНА  
    Висока Середня Низька  
 
 
ЯКІСТЬ ТОВАРУ Висока 1. Стратегія преміальних націнок 2. Стратегія глибокого проникнення на ринок 3. Стратегія підвищеної ціннісної значущості  
 
 
ЯКІСТЬ ТОВАРУ Середня 4. Стратегія завищеної ціни 5. Стратегія середнього рівня 6. Стратегія доброякісності  
 
 
ЯКІСТЬ ТОВАРУ Низька 7. Стратегія грабування 8. Стратегія показного блиску 9. Стратегія низької ціннісної значущості  
           
Слайд №16
Встановлення ціни на товар на прикладі продукції ВЗП “Кіцманський хлібокомбінат”.
Витрати на сировину
Сировина Кількість
кг. Ціна за 1 кг
грн. Сума
Борошно 756 1,57833 1193,23
Дріжджі 7,6 4,1667 31,67
Сіль 9,8 0,5 4,9
Олія 1,2 5,625 6,75
Разом 1236,54
Слайд №17
Інші витрати
Слайд №18
Витрати на заробітну плату
Розцінок 174,15 грн. за випічку 1 тонни хліба

Премія (доплата) 43,38%, тобто 174,15*0,4338=75,55 грн.
Всього 174,15+75,55=249,70 грн.

Додаткова заробітна плата 7%, тобто 249,7*0,07=17,48 грн.

Разом 249,7+17,48=267,18 грн.

Відрахування від
заробітної плати 37,08%, тобто 267,18*0,3708=99,07 грн.
Слайд №19
Наступним етапом є визначення рентабельності (прибутку), оптово-відпускної ціни, ПДВ та оптово-відпускної ціни з ПДВ
1.Прибуток: 3992,86*0,15=598,93 грн.
2.Оптово-відпускна ціна: 3992,86+598,93=4591,79 грн.
4591,79/2000=2,292 грн. за одиницю
3. ПДВ: 4591,79*0,2=918,36 грн.
4. Оптово-відпускна ціна з ПДВ: 4591,79+918,36=5510,15 грн.
5510,15/2000=2,75 грн. за одиницю.
Слайд №20
Дякую за увагу