Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Принципи міжнародного кредитування

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Принципи міжнародного кредитування

Слайд №2
Міжнародний кредит — міждержавний рух капіталу в формі надання валютних і товарних ресурсів на умовах зворотності, строковості та платності.
Слайд №3
Як економічна категорія він виражає відносини між кредиторами та позичальниками різних країн з приводу надання, використання та погашення позики разом із відповідними відсотками.
Слайд №4
Функції міжнародного кредиту:
Слайд №5
Функції міжнародного кредиту:
Слайд №6
Підсумковий позитивний ефект міжнародного кредиту проявляється у створенні передумов для зростання валового глобального продукту, стимулювання його реалізації та прискорення світового обігу капіталу.
Слайд №7
Негативні наслідки міжнародного кредитування:
кредит поглиблює диспропорції, які вже є в економіці країн — позичальниць, оскільки сприяє розширенню виробництва в найбільш прибуткових галузях і посилює прірву між ними та тими галузями, до яких він не залучається;
міжнародний кредит служить економічним механізмом для вилучення коштів у країн-позичальниць. Вони втрачають значну частину доходів від перекачування процентів і дивідендів за кордон, що пригнічує сукупний попит та внутрішнє виробництво;
надмірне залучення зовнішніх позик, їх неефективне використання може породжувати загрози для макроекономічної стабільності
розвинуті країни часто використовують міжнародний кредит з метою створення вигідної для себе економічної й політичної ситуації в країнах-імпортерах.
Слайд №8
Принципи міжнародного кредиту:
Слайд №9
Дякую за увагу!