Можливості використання мережі Internet у навчальному процесі

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Можливості використання мережі Internet у навчальному процесі.

Слайд №2
Традиційне навчання зазнає в наш час істотних змін на всіх стадіях навчального процесу: підготовка курсів, проведення занять, виконання домашніх завдань, підготовка проектів та магістерських дисертацій. У значній мірі зміни у підходах до навчання ініціюються новітніми інформаційними технологіями, новими джерелами інформації. Нові технології не тільки забезпечують викладачів та слухачів новими засобами та ресурсами, але й змінюють самі способи комунікації між викладачами та слухачами. Новий підхід характеризується використанням інтерактивних методів, які забезпечують двонаправлений потік інформації викладач студент і студент студент незалежно від форми заняття (лекція, практичне заняття, ділова гра,…)
Слайд №3
Слайд №4
Впровадження нових технологій має бути направленим на підвищення якості освіти і, як наслідок, на підвищення конкурентноздатності навчальних закладів. Тільки у цьому випадку нові технології є виправданими. Просте поповнення кількості “новітніх” засобів не дасть очікуваного результату. Вплив новітніх технологій на всі стадії навчального процесу (підготовка лекцій, проведення занять, взаємодія із слухачами, та ін). Перш за все, нові технології вплинули на джерела інформації для підготовки курсів. До традиційних джерел, таких як спеціалізована література, періодичні видання, семінари, додалися нові on-line джерела інформації, які з’явилися завдяки бурхливому розвитку комунікацій:
Слайд №5
Слайд №6
Сучасні технології суттєво вплинули і на підходи до проведення занять. Одними з найбільш ефективних методів навчання є case study та комп’ютерні симуляції (навчальні ділові ігри, побудовані на базі спеціального програмного забезпечення). Якщо case study — це метод навчання на основі аналізу реальної ситуації в бізнесі, то комп’ютерні симуляції є фактично динамічними кейсами, у яких ситуація не Використання глобальних джерел інформації (Інтернет, Reuters, Bloomberg,…) Роль, яку відіграє Інтернет у навчальному процесі:
Джерело інформації;
Засіб спілкування та утворення віртуальних спільнот;
Середовище дистанційного навчання.
Слайд №7
Слайд №8
Постачальниками он-лайнової фінансово-економічної інформації є також відомі інформаційні агентства, які використовують для доставки даних споживачам свої власні глобальні мережі. Reuters: котирування, значення індексів та ринкових індикаторів, новини, аналітика. Котирування дають найкрупніші учасники відповідних ринків: для валютних ринків — великі банки, для фондових ринків — біржі та позабіржові торговельні системи. Аналогічні послуги надають, крім Reuters, також Bloomberg та Dow Jones Telerate. На відміну від джерел Інтернет, де подібна інформація стає доступною з певною затримкою і часто супроводжується попередженням, що власник сайта “не несе відповідальності за точність представленої інформації”, в мережах згаданих інформаційних агентств інформація гарантованої якості надходить у режимі реального часу. Необхідність внесення змін у навчальні плани інститутів.
Слайд №9
Слайд №10
Навчальним закладам не вистачає автономії у плануванні навчальних планів. Крім того, слухачі навчальних закладів повинні мати години для самостійної роботи. Сучасні інформаційні технології надають багато можливостей для ефективної самостійної роботи слухачів в комп’ютерному класі або бібліотеці — необхідно передбачити такі години у розкладі. Де знайти години для самостійної роботи в умовах жорсткої регламентації? Один з можливих варіантів: частково відмовитися від сесії, замінити сесію комп’ютерним тестуванням; здійснювати контроль знань на кожному занятті. Необхідність постійного зв’язку між бізнес освітою та бізнесом. Для бізнес-шкіл зв’язки з бізнесом є надзвичайно важливими. Відсутність уявлення про реальні проблеми і потреби бізнесу може стати критичним для навчального закладу. Консалтинговий проект на замовлення компаній є важливою і перспективною формою навчання. Слухачі і викладачі працюють в рамках таких проектів як менеджмент-консультанти. Для університетів це має бути наукова діяльність. Ефективним методом навчання є проведення занять лекторами-теоретиками і лекторами-практиками одночасно, а також запрошення на заняття представників бізнесу у якості guest-speakers. Швидкі зміни у технологіях: проблема постійного навчання викладачів.
Слайд №11
Слайд №12
Потрібні постійні семінари для викладачів, які б давали огляд технологій. Але, додатково, тренінг потрібен в питанні про те, як інтегрувати “технології” в курс (програму), зробити їх відповідними стилю та методам викладання. Семінари мають бути для людей одного рівня, або для викладачів, що викладають один і той же предмет. Тренінги мають стосуватися також вміння викладача зламати пасивність слухача і використовувати інтерактивні форми. Традиційні і нові технології можуть успішно співіснувати. Дистанційне навчання. Завдяки сучасним технологіям усі форми занять (лекції, case study, computer simulations, практичні заняття з учбовими комп’ютерними програмами та ін.) можуть бути проведені як в аудиторії, так і дистанційно, але за різними методиками. У багатьох країнах світу, особливо у США, існує багато інституцій, які пропонують комбіновану або виключно дистанційну форму навчання, і вважають, що вона дає повноцінну освіту, при цьому є зручнішою для слухачів завдяки своїй гнучкості, оскільки слухачі можуть навчатися у зручний для них час, повноцінно працювати на роботі і вибирати навчальні курси з будь-якого віддаленого університету. Маючи доступ до web-sites з матеріалами курсу у всіх зручних формах (відео-файли, текстові матеріали, слайди,…), або отримавши ці матеріали на аудіо- та відео-носіях, вони мають можливість багаторазово “прослуховувати“ курс і самостійно визначати ті “порції” інформації, які вони здатні сприйняти за один раз.
Слайд №13
Слайд №14
Але, незважаючи на всі зручності дистанційного навчання, більшість викладачів вважають, що персональний контакт викладача з аудиторією є дуже важливим, а при викладанні деяких предметів може критично впливати на якість курсу і успішність його засвоєння. Відношення викладачів до нових технологій. Необхідність стимулювання. Відношення викладачів навчальних закладів до нових технологій часто визначається їх відношенням до використання комп’ютера. Викладач, який не користується комп’ютером, вже автоматично не використовує сучасні програмні засоби підготовки матеріалів, інтернет та інші on-line джерела інформації. Так само, викладач не використовує сучасне мультимедійне обладнання при проведенні занять. Ефективність міжінститутських навчальних програм. Спільні проекти часто є більш ефективними і дієвими, оскільки вони сприяють розвитку не одного окремого інституту, а всіх учасників. Наприклад, проведення навчальних комп’ютерних симуляцій через канали інтернет з учасниками з різних навчальних закладів Значення підготовки якісних роздаткових матеріалів для слухачів.
Якість навчання суттєво зростає, якщо слухачі мають хороші роздаткові матеріали. Важливим фактором є підготовка матеріалів у тому форматі, який легко читається, тобто:
Небагато тексту;
Наявність чітких схем замість деяких текстових блоків;
Малюнки;
Можливість писати у цих матеріалах.
Слайд №15
Слайд №16
Необхідно враховувати рекомендації психологів при розробці вимог до роздаткових матеріалів. Необхідно навчання викладачів стосовно формату роздаткових матеріалів. Важливість впровадження сучасних інформаційних технологій у бібліотеках навчальних закладів. Бібліотека залишається найважливішим джерелом інформації. Електронна бібліотека і каталоги мають бути у кожному навчальному закладі. Бібліотека має фактично виконувати функції інформаційно-ресурсного центру. Яку підтримку можуть отримати українські навчальні заклади. Надзвичайно ефективною для українських навчальних закладів є допомога, яку надає CEUME (семінари вихідного дня, літні інститути, бізнес-семінари, дискусії за круглим столом, та ін). Підготовка викладачів (тренерів) є ключовим моментом розвитку навчальних закладів. Центр інформаційних ресурсів Посольства США в Україні пропонує друковані довідково-бібліографічні матеріали, бази даних на компакт дисках та в онлайновому доступі; забезпечує виїзні семінари-презентації на задану тематику. Представники IREX та ACCEL пропонують програми обміну та проведення досліджень у навчальних закладах США. Підприємства, які пропонують обладнання для українських навчальних закладів («Літер»,»3М»,…), проводять семінари для викладачів по ефективному використанню мультимедійних проекторів та іншого сучасного обладнання.
Слайд №17