Ринок праці — Безробіття та його особливості в сучасних умовах

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Ринок праці. Безробіття та його особливості в сучасних умовах.

Слайд №2
Ринок праці – ринок одного з факторів виробництва, дедомогосподарства в ролі найманих робітників пропонують свою працю, афірми — виробники товарів та послуг (працедавці) – потребують її. Наринку праці встановлюється ціна праці – ставка заробітної плати – таобсяг використання праці.
Слайд №3
На ринку праці, як і на інших ринках, мають місце попит, пропозиція та ціна у вигляді заробітної плати.
Попит на робочу силу визначається потребою підприємців у кількості та якості робочої сили.
Пропозиція визначається рівнями освіти, податкової системи, заробітної плати.
Ринкова ціна на ринку праці визначається співвідношенням між попитом та пропозицією робочої сили.
Слайд №4
Безробіття — складне економічне, соціальне і психологічне явище.
Водночас безробіття — це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.
Слайд №5
Факторами формування безробіття можуть бути такі:
нестача сукупного ефективного попиту;
негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов’язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією;
недостатня мобільність робочої сили;
дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;
демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;
сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.
Слайд №6
Розрізняють відкрите й приховане безробіття.
Відкрите безробіття означає існування явно незайнятого населення.
Приховане — наявність формально зайнятого населення.
Слайд №7
Можна виділити такі види безробіття:
фрикційне
структурне
циклічне
сезонне
інституціональне.
Слайд №8
Розрізняють такі види безробіття
Фрикційне
(коли частина людей добровільно змінює місце роботи, частина шукає нову роботу через звільнення, частина тимчасово втратила сезонну роботу, а частина, особливо молодь, вперше шукає роботу. Фрикційне безробіття має короткостроковий характер)
Циклічне
( виникає за циклічних спадів, коли відбувається скорочення обсягів виробництва. Внаслідок цього падає сукупний попит на робочу силу і зайнятість скорочується, а безробіття зростає)
Структурне
(виникає тоді, коли в результаті НТП відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, які змінюють структуру попиту на робочу силу(ха-р довгостроковий, тому і вважається більш важким))
Слайд №9
У структурному безробітті можна виокремити технологічне й конверсійне безробіття.
Технологічне безробіття пов’язане з переходом до нової техніки і технології, механізацією та автоматизацією виробництва, що (супроводжується вивільненням робочої сили і найманням праців принципово нових спеціальностей та кваліфікації.
Конверсійне безробіття спричиняється скороченням чисельності армії і зайнятих у галузях оборонної промисловості. Розміри цього безробіття можуть коливатися від незначних до великих.
Слайд №10
Сезонне безробіття стосується тих видів виробництва, які мають сезонний характер і в яких протягом року відбуваються різкі коливання попиту на працю (сільське господарство, будівництво тощо).
Слайд №11
Причини безробіття
-структурними змінами в економіці;
-нерівномірністю розвитку продуктивних сил у народному господарстві, в окремих регіонах;
-постійним прогресом техніки, особливо його революційної форми — НТР;
-пошуком працівниками нових робочих місць, де вища заробітна плата, змістовніша робота;
-диспропорційністю розвитку економіки;
-обмеженістю попиту на товари і послуги тощо.
Слайд №12
Наслідки безробіття
Слайд №13
Дякую за увагу!!!