Ціна банківського інвестиційного кредиту її розрахунок та фактори, що обумовлюють

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Ціна банківського інвестиційного кредиту її розрахунок та фактори, що обумовлюють

Виконала:
студентка групи СБС 1-12
Шелемба Олена
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи (м. Київ)

Слайд №2
Сутність і завдання банківського інвестиційного кредиту
Методи нарахування процентів за кредит
Фактори, що обумовлюють ціну банківського інвестиційного кредиту

План
Слайд №3
Ціна банківського інвестиційного кредиту – це відсоткова ставка, яка передбачається у кредитному договорі з урахуванням:
1) терміну користування позичкою;
2) заходу, що кредитується;
3) забезпечення своєчасності розрахунків позичальника за раніше одержаними позичками;
4) ступеня ризику.
1. Сутність і завдання банківського інвестиційного кредиту
Слайд №4
розробка і здійснення комплексу заходів щодо кредитування інвестиційних проектів;
співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав, іноземними інвесторами з питань організації інвестиційного кредитування
розробка і здійснення комплексу заходів з організації та реалізації схем кредитування, в яких банк є основним менеджером(агентом) або кредитором.
Завдання, які ставляться перед банками при інвестиційному кредитуванні:
Слайд №5
Відсоткова ставка за кредит встановлюється спеціально створеними тарифними комітетами банків, який щомісячно аналізує собівартість кредитних операцій та ринкову конкурентоспроможність діючих ставок та приймає, у разі необхідності, колегіальне рішення про їх зміни, які затверджуються Головою Правління банку та іншими уповноваженими особами.
2. Методи нарахування процентів за кредит
Слайд №6
Розмір кредитних ставок за кредитними операціями, порядок нарахування процентів, порядок їх стягнення визначаються в кредитному договорі.

На практиці існують два методи нарахування відсотків: простий та складний.
Перший метод використовується у разі, коли за інвестиційний кредит відсотки нараховуються та сплачуються кредитору щомісячно, щоквартально або в інший строк, обумовлений кредитним договором.

Слайд №7
 
Слайд №8
Якщо нараховані суми відсотка за кредит не виплачуються кредитору, а збільшують основну суму боргу, використовується складний відсоток.

У разі застосування цього методу розмір нарахованих коштів включається в заборгованість і на них продовжує нараховуватися відсоток.

Слайд №9
 
Слайд №10
3. Фактори, що обумовлюють ціну банківського інвестиційного кредиту
зміна відсотків за депозитами;
офіційно оголошений індекс інфляції;
можливості одержання довгострокового інвестиційного кредиту в інших банках на більш пільгових умовах;
можливий ризик кредитування, особливо інноваційних проектів;
витрати з оформлення позички та проведення банківського моніторингу;
розмір позички;
строк позички та інші фактори