Вимоги до змісту реклами

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Презентація на тему:
Вимоги до змісту реклами

Слайд №2
Термін «реклама» походить від лат. reclamare — викрикувати (у Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикувалися на майданах та в інших людних місцях). Нині реклама є найдієвішим, отже, найзастосовнішим засобом впливу на покупців і споживачів. Існують різноманітні визначення і тлумачення понять реклами.
Історія:
Слайд №3

Реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
Слайд №4
Рекламні матеріали повинні відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема:
законність, точність, достовірність;
використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди;
дотримання норм етики та моралі а також гуманістичних цінностей;
Слайд №5
Рекламна діяльність складаєтьсяз таких етапів:
Слайд №6
Сучасні вимоги законодавства забороняють рекламу, яка:
містить інформацію або зображення, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;

містить твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, його соціального та майнового становища, раси, національності, статі, освіти, політичних поглядів;

містить зображення фізичної особи або використовує її ім’я без письмової згоди цієї особи;

містить елементи жорстокості, насильства, цинізму, приниження людської честі та гідності.

Слайд №7
Рекламна діяльність — комплекс заходів, які використовує фірма (товаровиробник, посередник) для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги.
Слайд №8
Рекламування лікарських засобів забороняє наступні відомості:
які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;
відомостей про те, що лікувальний ефект є гарантованим;
зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;
тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання товарів або послуг, що рекламуються;
Слайд №9
Реклама алкогольних напоїв забороняється:
Слайд №10
Висновки
Отже, рекламна діяльність забезпечує стабільно високий рівень продажу товарів і послуг, швидке реагування на зміни ринкової ситуації, вжиття необхідних засобів
активної протидії конкурентам, коригування товарного асортименту залежно від потреб споживчої аудиторії.
Слайд №11
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!