Вимоги до змісту реклами аудиторських фірм

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Вимоги до змісту реклами
Мостовенко Н., ФБС-209

Слайд №2
Аудит — це особлива форма підприємницької діяльності, важливу роль в якій відіграє довіра замовника аудиторських послуг до виконавця. Але довіра виникає лише з часом.
Реклама аудиторських послуг має відповідати на три питання: Коли? Кому? Як?

Пропонування послуг — це звернення до професійного клієнта з метою пропонування професійних послуг.

Слайд №3
Вимоги до інформації, що висвітлюється у рекламі аудиторських фірм
Слайд №4
Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики визначається, що реклама і пропозиція послуг аудиторської фірми мають бути спрямовані на об’єктивне інформування громадськості, а також повинна містити правдиву й достовірну інформацію, подану в діловому форматі.

Прикладами некоректної реклами, що подається аудиторською фірмою, можуть бути такі:
Слайд №5
Слайд №6
Слайд №7
Міжнародні стандарти не забороняють надавати таку інформацію на формально встановленій основі, що забезпечується використанням відповідних засобів реклами:
брошур і довідників;

поштових відправлень, канцелярського приладдя, вивісок;

оголошень в засобах масової інформації.

Слайд №8
Дякую за увагу!