Знання як основа економічного розвитку та конкурентоспроможності України

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Презентаціяна тему: “Знання як основа економічного розвитку та конкурентоспроможності України”
Виконала:
Студентка групи МФ 1-12
Пилипенко Оксана

Слайд №2
Економіка знань – це те принципово нове утворення, яке має прийти на зміну екноміці винищення і експлуатації природи, екноміці сліпого бажання людини отримати максимум прибутку. Її основою є не споживацький мотив людини, а прагнення задовольнити свої потреби таким чином, щоб не завдати шкоди природі, сприяючи при цьому її відтворенню.
новий феномен ХХІ ст. – “економіка знань”
Слайд №3
Економіка, що розбудовується на знаннях буде принципово нового формату.
ЕКОНОМІКА
виробництва

обмежені ресурси;

необмеженість потреб;

конкуренція
ЕКОНОМІКА
знань

необмежені ресурси;

обмеженість в потребах;

партнерство

Слайд №4
Про це яскраво свідчить те, що вже наприкінці 70-х рр. минулого століття роль такого фактора виробництва як науково-технічний прогрес у зростанні економіки розвинутих країн досягла 70 %
Починаючи з другої половини ХХ ст. роль знань і заснованої на їх основі економіки зростає особливо швидкими темпами.
Слайд №5
Сьогодні лідерами в створенні економічного багатства стають країни, у ВВП яких переважають «знання-місткі» види економічної діяльності.
Слайд №6
Індекс економіки знань: Україна та деякі країни Європи у 2009-2010 рр.
Слайд №7
Дякую за увагу!!!
ЗНАННЯ — СИЛА… ТА БАГАТСТВО!!!