Галогендер

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Br
Cl
I
F
галогены

Слайд №2
Хлор
Cl – элементтерді? периодты? ж?йесіні? VІІ тобында?ы химиялы? элемент, атомды? номері 17, атомды? массасы 35,45; галогендер тобына жатады. Молекуласы екі атомнан (Cl2) т?рады; ?ткір иісті сар?ылт, жасыл т?сті улы газ; ты?ызды?ы 0,3214 г/см3. Бал?у t – 101°С; Таби?атта екі т?ра?ты изотопы (35Cl мен 37Cl) бар
  Байланыста?ы хлор к?птеген минералдарды?: галит, сильвин, сильвинит, карналлит, т.б. ??рам б?лігі. ?алыпты жа?дайда хлор — сар?ыш жасыл, ерекше ?ткір иісті газ, ты?ызды?ы 3,214 г/л, ауадан 2,5 есе ауыр, ?айнау t –33,6С, бал?у t –100,98С. Суда жа?сы ериді. Тоты?у д?режелері +1, +3, +4, +5, +7. Хлор химиялы? активті бол?анды?тан оны? ?осылыстары к?птеген металдармен,бейметалдармен тікелей ?рекеттестіру ар?ылы, ал оттек, азот, к?міртек, инертті газдармен хлор ?осылыстары жанама жолмен алынады.
Слайд №3
Хлор ?олданылуы
 Хлорды ауыз суды хлорлау?а, мата, ?а?аз а?артуда, т?з ?ыш?ылы мен органикалы? синтезде, хлоры бар ?осылыстар даярлауда, т.б. ?олданылады
Слайд №4
фтор
 F — элементтерді? периодты? ж?йесіні? VII тобында?ы химиялы? элемент, ат. н. 9, ат. м. 18,998; галогендер тобына жатады. Таби?атта т?ра?ты бір изотопы ж?не жасанды жолмен алын?ан 5 радиоактивті изотопы бар. Фторды бос к?йінде ал?аш француз химигі А.Муассон ал?ан (1886).
Фторды? ерігіш ?осылыстары суда (?зен суында 0,00002%, м?хитсуында 0,0001%), Са5(РО4)3F ?осылысы организмдерді? тісі мен с?йегінде (0,02%) болады. ?алыпты жа?дайда Фтор сол?ын сары т?сті, ?ткір иісті, улы газ, бал?у t –219,61°С, ?айнау t 188°С. Фтор молекуласы екі атомнан т?рады (F2).
Слайд №5
Бром
Br – элементерді? периодты? ж?иесіні? VІІ тобында?ы химиялы? элемент, атомды? номері 35, атомды? массасы 80; галогендер тобына жатады. Молекуласы екі атомнан (Cl2) т?рады.
Слайд №6
Йод
 элементтерді? периодты? ж?йесіні? VІІ тобында?ы Галогендер тобына жатады, ат. м. 126,9  химиялы? элемент. ; ат. н. 53; ты?ызды?ы 4,93 г/см3; бал?у t 113,60С; ?айнау t 184,350С. Йодты 1811 ж. француз химигі Б.Куртуа аш?ан. Таби?атта т?ра?ты бір изотопы бар (127J),
 Адаморганизмінде Йодты? жетіспеушілігі ?ал?анша безді? ?л?аюына, б??а? ауруына шалды?тырады.