Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведені аудиту

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведені аудиту
Доповідь на тему :

Слайд №2
Зміст
Слайд №3
Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу.
На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.
В ринкових умовах слово діяльність підприємства набуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується з вимогами цих змін.
Слайд №4
Існують складності проведення аналізу фінансового стану
нестабільністю економіки
що обумовлено:
кризовим станом
Слайд №5
Джерелами визначення показників фінансового стану можуть бути:
Слайд №6
Методика аналізу та послідовність:
www.themgallery.com
попереднє ознайомлення з результатами роботи підприємства;
розрахування основних показників;
порівняння розрахованих значень з нормативними;
віднесення підприємства до певного класу за фінансовим ста­ном.
Слайд №7
Таблиця 1.1. Приблизний порядок проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства:
Слайд №8
Таблиця 1.1. Приблизний порядок проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства:
Слайд №9
Висновок
Отже можна зазначити, що в Україні незалежна аудиторська діяльність знайшла застосування зовсім недавно, тому проведення аудиту — діло нове, але воно має базою ревізію і контроль. Аудит педставлє собою незалежну експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарюючого суб’єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою визначення її достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому законодавству і вимогам, пред’явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.
Слайд №10
____ __ _____