Супутні послуги аудиту

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Супутні послуги аудиту
Підготував:
Студент групи ФБС-410
Шльончак Василь

Слайд №2
Під наданням супутніх аудиту послуг розуміється підприємницька діяльність, що здійснюється аудиторськими організаціями крім проведення аудиту.
Слайд №3
Проведення аудиту та на дання супутніх йому послуг можуть здійснювати як аудиторські організації так і індивідуальні аудитори.
Надання супутніх послуг вимагає від виконавців дотримання у встановлених випадках незалежності, а також наявності професійної компетентності в областях аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського права, економічного аналізу.
Слайд №4
Відповідно до Концептуальної основи Міжнародних стандартів аудиту супутні послуги включають:
Слайд №5
Супутні аудиту послуги можна розділити на два види:
послуги, сумісні з проведенням у економічного суб’єкта обов’язкової аудиторської перевірки;
послуги, несумісні з проведенням в економічного суб’єкта обов’язкової аудиторської перевірки.
Слайд №6
Послуги, сумісні з проведенням у економічного суб’єкта обов’язкової аудиторської перевірки включають:
1. постановку бухгалтерського обліку;
2. контроль ведення обліку та складання звітності;
3. контроль нарахування і сплати податків та інших обов’язкових платежів;
4. аналіз господарської та фінансової діяльності;
5. оцінку економічних та інвестиційних проектів, економічної безпеки систем б/о і внутрішнього контролю економічного суб’єкта;
6. представлення інтересів економічного суб’єкта за дорученням перед третім особами;
7. проведення семінарів, підвищення кваліфікації та навчання персоналу економічних суб’єктів;
8. наукову розробку, видання методичних посібників і рекомендацій з б/о, оподатковування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аудиту, господарського права;
9. комп’ютеризації бухгалтерського обліку складання звітності, розрахунків з оподаткування, аналіз господарської діяльності, аудиту і т.д.;
10. експертне обслуговування;
11. підбір та тестування бухгалтерського персоналу економічного суб’єкта та ін.
Слайд №7
Послуги, несумісні з проведенням у економічного суб’єкта обов’язкової аудиторської перевірки включають:
1. ведення бухгалтерського обліку;
2. відновлення бухгалтерського обліку;
3. складання податкових декларацій;
4. складання бухгалтерської звітності.
Слайд №8
Аудиторські організації, які надають послуги, повинні:
діяти відповідно до завдання, виконання якого чекає від них замовник і яке сформульоване в письмовому вигляді;

планувати порядок виконання робіт або надання послуг;

документувати хід виконання робіт або надання послуг;

при використанні частини завдання сторонніми організаціями або співробітниками, що не входять до штату аудиторської організації, чітко розмежовувати відповідальність і функції виконавців;

підготувати типові форми звітності з найбільш часто виконуваних видів робіт або послуг (ці форми рекомендується застосовувати на постійній основі);

мати систему контролю якості виконаних робіт або наданих послуг, супутніх аудиту (це належить до великих аудиторським організаціям);

підготувати документ за підсумками виконання робіт (надання послуг), що відображає результати виконання завдання і висновки; аудиторської організації.

Слайд №9
Зокрема аудиторська фірма «Глав-бух Аудит» пропонує наступні супутні послуги:
Слайд №10
Дякую за увагу!