Гіпотези і докази у наукових дослідженнях

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м.Київ)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

на тему:

“ГІПОТЕЗИ І ДОКАЗИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ”

Підготувала студентка
Групи МБС 2-12
Путря А.Ю.

Черкаси
2012

Слайд №2
У процесі пізнання і практичної діяльності люди відкривають усе нові й нові явища. Переважна їх більшість осмислюється завдяки існуючим науковим теоріям.

Проте впродовж історії траплялися і траплятимуться явища, які не можна пояснити за сучасного стану науки. В таких ситуаціях не обійтися без припущень про причини цих явищ чи характер зв’язку між ними.

Слайд №3
 Кожна форма мислення є не тільки формою існування, а й формою розвитку знань, та це передусім стосується гіпотези.

Існування знань у формі гіпотез має минущий характер. Зрештою, це знання набуває іншого статусу — стає законом науки або теорією (чи взагалі відкидається як хибне).

Слайд №4
Гіпотезу визначають по-різному. 

Від грецького hypothesis – основа, припущення

Однією з причин цієї неузгодженості точок зору є багатозначність терміна «гіпотеза». Немає одностайності і в розумінні різних його значень.

Слайд №5
Деякі визначення терміну «Гіпотеза» — це:
особливого роду припущення про безпосередньо неспостережувані форми зв’язку явищ або причини, що утворюють ці явища;

особливого роду умовивід, у формі якого висувається якесь припущення;

складний засіб, що включає в себе як висунення припущення, так і його наступне доведення.

Слайд №6
Роль гіпотези в науковому дослідженні визначається тим, що вона є припущення, яке потребує свого доведення теоріями або фактами.
Це висновок, що намагається проникнути в єство ще недостатньо вивченої області світу.
Потреба в гіпотезі виникає у проблемній ситуації, коли виявляються факти, що виходять за межі пояснювальних можливостей існуючої теорії.
Слайд №7
Передній край науки якраз починається на порозі царства невідомого, коли ми вимушені будувати припущення і гіпотези.

У пізнанні немає іншого шляху до істини, як через “міст”, збудований з гіпотез.

Слайд №8
Евристична роль гіпотези в розвитку наукового знання
Наочно дає про себе знати в гіпотетико-дедуктивних теоріях, які становлять собою дедуктивно організовані системи гіпотез різного ступеня загальності.

Ці теорії є неповними, завдяки чому відкриваються значні можливості для їх розширення і конкретизації за рахунок додаткових гіпотез, прикладних моделей, а також теоретичних моделей експериментальних установок.

Усе це забезпечує широкий діапазон і гнучкість застосування гіпотез та інших розвинутих форм науково-теоретичного знання для осягнення складних об’єктів матеріального світу.

Слайд №9
Будь-яка гіпотеза, розвиваючись, одночасно підлягає перевірці. Перевірка гіпотези полягає в тому, що її теоретичні наслідки зіставляються із результатами дослідів.
Перевірена і доведена на практиці гіпотеза переходить в розряд істини, у наукову теорію.
Перевірка гіпотез здійснюється на підставі доказів.
Слайд №10
Доказ — це сукупність логічних прийомів обгрунтування істинності якого-небудь судження за допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень.

Докази повинні грунтуватися на дані науки та суспільно-історичної практики.
Переконання ж можуть бути засновані на необізнаності людей в питаннях економікиі політики, на видимості доказовості.

Слайд №11
Дякую за увагу!