Економічна інформація її класифікація і призначення

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Економічна інформація, її класифікація і призначення
Виконала:
студентка групи МФ- 112
Черінько Ю.В.

Слайд №2
Економічна інформація — інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та причинний взаємозв`язок між керуючим і керованим об`єктами.
Слайд №3
Характеризується економічна інформація трьома критеріями:
Синтактика — структура економічної інформації (символи алфавіту мови інформації, слова, речення, правила побудови їх).
Семантика — зміст економічної інформації.
Прагматика — корисність економічної інформації, тобто її властивості (достовірність, своєчасність, зручність сприймання тощо).
Слайд №4
Економічна інформація має такі особливості:
відображує діяльність галузей економіки (підприємств, об’єднань, галузі) за допомогою натуральних, умовних і вартісних вимірників;
фіксується, як дискретна величина на матеріальних носіях (документах, магнітних стрічках, дисках тощо);
має лінійну форму (записується рядками). Крім того, вона є масовою і об’ємною, потребує багаторазового групування, арифметичної і логічної обробки для управління;
буває цифровою, буквено-цифровою, алфавітною (буквеною);
характеризується тривалістю збереження, циклічністю у виникненні і обробці у встановлених часових межах;
виступає активною щодо впливу на господарський механізм.
Слайд №5
Економічну інформацію класифікують за рядом ознак:
Слайд №6
Залежно від здійснюваних в управлінні функцій розрізняють:
Слайд №7
За стадіями утворення
Первинна інформація відображає виробничо-господарські процеси в момент їх проходження.

Похідна інформація є результатом обчислень і поділяється на проміжну, що підлягає подальшій обробці, та результативну.

Слайд №8
За об`єктивністю відображення явищ, подій, господарських операцій інформацію розподіляють на:
Слайд №9
За насиченістю реквізитами
Слайд №10
ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!