Класифікація інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Доповідь на тему:
«Класифікація інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу. »

Підготував:
Студент групи МБС -212
Даниленко Олександр

Слайд №2
Основою будь-якого наукового дослідження є інформація — сукупність відомостей (повідомлень, даних), яка визначає міру наших знань про ті чи інші явища, події та їх взаємозв?язки.

У вузькому розумінні інформація — це відомості, які є об?єктом обробки, передачі і зберігання.

Інформація є основним поняттям кібернетики — науки про загальні закономірності в процесі управління та передачі інформації.

Слайд №3
Якість та ефективність інформації у науковому дослідженні визначається за такими критеріями:

цілеспрямованість,
цінність,
своєчасність,
достовірність,
достатність і комплексність (повнота),
швидкодійність,
дискретність,
неперервність,
періодичність надходження,
детермінований характер,
доступність (зрозумілість),
спосіб і форма подання.

Слайд №4
Перш за все, дослідник повинен встановити цільове призначення інформації, оскільки одна і та ж інформація може використовуватися для різних цілей: створення нових концепцій, встановлення і вирішення проблем пошуку тощо.
Цінність інформації визначається економічним ефектом, який дає її використання. Практичним завданням, що стоїть перед дослідником, є визначення того, яка інформація йому необхідна. Разом з тим, потрібно виключити надлишкову інформацію, яка не має прямого відношення до об?єкту дослідження.
Слайд №5
Інформацію класифікують за різними ознаками:

За ступенем наукової новизни розрізняють:

а) нову інформацію, що відображає новизну запропонованого рішення теоретичного або практичного завдання;

б) релевантну, яка раніше містилась в аналогах (наприклад, в методичних вказівках).

За призначенням виділяють:

а) повідомлювальну інформацію, що отримана в процесі дослідження;

б) управлінську інформацію, яка необхідна для прийняття управлінських рішень.

Слайд №6
За тривалістю періоду, протягом якого інформація зберігає свою актуальність і використовується для прийняття рішень, інформацію класифікують на:

теоретична (наукова) інформацію — це результати фундаментальних чи прикладних наукових досліджень в різних областях, які широко використовуються у виробництві та управлінні;

стратегічна — інформація, що зберігає актуальність протягом тривалих періодів (10-15 років): довготривалі плани і прогнози, дані про повільно змінювані об?єкти, проектно-конструкторська документація;

тактична(кон?юнктурну) — інформація з періодом актуальності
2-3 роки і менше;

Оперативна — інформація, що актуальна в межах одного циклу оперативного управління

Слайд №7

Залежно від того, що в об?єкті відображається, інформація буває наступних видів:

законодавчі акти, документи уряду, положення, інструкції різних органів управління;

дані демографічних та соціологічних досліджень;

матеріали економічних теорій;

дані про рівень розвитку техніки, технології і тенденції їх розвитку;

інформація про господарські зв?язки;

інформація про процеси виробництва;

інформація про фактори виробництва;

Слайд №8
Залежно від об?єкту, який відображає інформацію, вона буває:

природньонаукова — характеризує зв?язки між природними об?єктами;

техніко-технологічна — відображає взаємозв?язки між предметами природи, які стосуються технології та технічних засобів;

економічна — розкриває відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання;

соціально-політична — інформація про соціальні, політичні, ідеологічні відносини між людьми.

Слайд №9
Зв?язки дослідницької інформаційної діяльності :

Слайд №10
Основна роль інформації в дослідженнях полягає в тому, щоб виключити суб?єктивні висновки, дати можливість отримати оптимальне рішення проблеми.
Рівень наукових досліджень залежить від достовірності, ступеня використання інформації і здатності дослідника переробити отриману інформацію.
Слайд №11
Всі функції інформації взаємопов?язані і в поєднанні сприяють розвитку творчості у дослідній діяльності.
Слайд №12
Дякую за увагу ! =)