Характеристика безумовно-позитивного аудиторського висновку

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Характеристика безумовно-позитивного аудиторського висновку
Магай Юлії,
група БОА-108

Слайд №2

Безумовно позитивний висновок –

надана інформація, що дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів, про господарську діяльність, систему обліку, звітність та фінансовий стан.

Слайд №3
Основою для формування судження аудитора є задокументовані аудиторські докази, які отримані в процесі виконання аудиту.
.
Слайд №4
Безумовно-позитивна думка
висловлюється за допомогою
таких словосполучень:
«справедливо та достовірно відображають»,
«представляють достовірно в усіх суттєвих аспектах».
Слайд №5

.
Аудитор може надавати безумовно-позитивний висновок, коли виконуються всі наступні умови:

1) облікова політика підприємства відповідає концептуальній основі фінансової звітності та обставинам функціонування підприємства;
2) прийняті підприємством облікові оцінки відповідають фактичним обставинам функціонування підприємства;

Слайд №6

.
Аудитор може надавати безумовно-позитивний висновок, коли виконуються всі наступні умови:

3) інформація, яка представлена у фінансових звітах, є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою;

4) фінансові звіти дозволяють розкрити та зрозуміти користувачам вплив суттєвих операцій та подій на інформацію, що міститься у фінансових звітах.

Слайд №7

У випадку коли аудитор висловлює безумовно-позитивну думку, у тексті висновку вона формулюється в спеціальному параграфі, в якому чітко вказується, що фінансові звіти справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах результати господарських операцій (за відповідний звітний період) відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.
Слайд №8
Chart Title in here
text in ere
Структура безумовно-позитивного
висновку
1) адреса аудиторської фірми;
2) адресат;
3) дата аудиторського висновку;
4) заголовок;
5) вступний параграф.
Слайд №9
Chart Title in here
text in ere
Структура безумовно-позитивного
висновку
6) відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;
7) відповідальність аудитора;
8) аудиторська думка;
9) інші обов’язки стосовно надання висновку;
10) підпис аудитора.
Слайд №10
Дякую за увагу