Характеристика відмови від надання аудиторського висновку

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Характеристика відмови від надання аудиторського висновку
Студентки групи БОА-208
Ткаченко Вікторії

Слайд №2
Міжнародний стандарт аудиту 705 розглядає відповідальність аудитора за надання відповідного звіту за обставин, якщо, формулюючи думку згідно з МСА 700, аудитор доходить висновку про необхідність модифікації аудиторської думки щодо фінансової звітності.
Слайд №3
МСА 705 визначає три типи модифікованих думок:
характеру питання, що призвело до модифікації, тобто чи містить фінансова звітність суттєві викривлення .
судження аудитора щодо всеохоплюваності впливу або можливого впливу питання на фінансову звітність
Умовно-позитивну
Відмову від думки
Негативну
Рішення, яка модифікована думка є прийнятною, залежить від:
Слайд №4
Типи модифікованих думок
Характер питання, узв ‘язку з яким виникаєнеобхідністьмодифікації Судження аудитора щодо всеохоплюваностівпливу чи можливого впливу на фінансовузвітність Судження аудитора щодо всеохоплюваностівпливу чи можливого впливу на фінансовузвітність
Характер питання, узв ‘язку з яким виникаєнеобхідністьмодифікації Суттєвий, але не всеохоплюючий Суттєвий і всеохоплюючий
Фінансова звітність містить суттєві викривлення Умовно-позитивна думка Негативна
думка
Неможливість отримати достатні і прийнятні аудиторські докази Умовно-позитивна думка Відмова від надання думки
Слайд №5
Відмова від висловлення думки
Аудитор відмовляється від висловлення думки, якщо він не маєможливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки і доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути одночасно суттєвим та всеохоплюючим.
Слайд №6
Якщо після прийняття завдання аудитору стає відомо, що управлінський персонал встановив обмеження на обсяг аудиту, яке, на думку аудитора, ймовірно призведе до необхідності висловлення умовно-позитивної думки або відмови від висловлення думки щодо фінансової звітності, він повинен вимагати від керівництва зняти таке обмеження.
Слайд №7
Параграф, у якому йдеться про підставу для модифікації
Якщо аудитор модифікує думку щодо фінансової звітності, він повинен додатково до окремих елементів, передбачених вимогами МСА 700, включити до аудиторського звіту параграф із описанням питання, що призвело до модифікації. Аудитор наводить цей параграф безпосередньо перед параграфом аудиторського звіту, в якому висловлена думка, і використовує заголовок «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», «Підстава для висловлення негативної думки» або «Підстава для відмови від висловлення думки»
Слайд №8
У разі існування суттєвого викривлення фінансової звітності, яке стосується нерозкриття інформації, що має бути розкрита, аудитор:
обговорює факт нерозкриття з тими, кого наділено найвищими повноваженнями;

описує у параграфі, в якому йдеться про підставу для модифікації, характер пропущеної інформації;

якщо не заборонено законодавством або нормативним актом, включає пропущені розкриття, якщо можливо й якщо при цьому аудитор отримав достатні і прийнятні аудиторські докази щодо пропущеної інформації.
1.
2.
3.

Слайд №9
Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями, про обставини, що призводять до очікуваної модифікації аудиторської думки, та про пропонований текст модифікації дають змогу:
а) аудитору повідомити тим, кого наділено найвищимиповноваженнями, про намір внести модифікацію (модифікації) та про причини (чи обставини) модифікації (модифікацій);
б) аудитору узгоджувати з тими, кого наділено найвищими повноваженнями, фактичну суть питання (питань), що призводять до очікуваної модифікації (модифікацій), або підтверджувати питання, щодо яких в аудитора існує незгода з управлінським персоналом по суті;
в) тим, кого наділено найвищими повноваженнями, отримати можливість, де це доречно, надати аудитору додаткову інформацію і пояснення щодо питання (питань), які призводять до очікуваної модифікації (модифікацій).
Слайд №10
Дякую за увагу!