Характеристика відмови від надання аудиторського висновку

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Виконала студентка 4 курсу
групи БОА 108
Ромащенко Н.І.
Характеристика відмови від надання аудиторського висновку

Слайд №2
Згідно З У «Про аудиторську діяльність»
Аудиторський висновок документ, що складений відповідно до
стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам
щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації
концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.
Слайд №3
Підставою для відмови від видання аудиторського висновку
відсутність достатніх аудиторських свідчень
фундаментальна невпевненість аудитора
Слайд №4
Аудитор відмовляється від висловлення думки, якщо:
неможливо сформулювати думку щодо фінансової звітності

неможливість отримати достатні і прийнятні аудиторські докази

Слайд №5
Якщо аудитор відмовляється від висловлення думки він повинен зазначити у параграфі «Висловлення думки», що:
аудитор не висловлює думку щодо фінансової звітності

аудитор не мав можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази
Слайд №6
Якщо аудитор відмовляється від аудиту, і, до припинення роботи він повинен інформувати тих, кого наділено найвищими повноваженнями, про всі питання щодо викривлень, виявлених у ході аудиту, що призвели б до модифікації думки.
Слайд №7
Типи модифікованих думок
Слайд №8
Можливість відмови від аудиту може залежати від етапу завершеності завдання в момент, коли управлінський персонал встановлює обмеження обсягу
Слайд №9
Приклади обставин подання звітності, які не суперечать негативній думці аудитора чи відмові аудитора від висловлення думки, такі:
висловлення не модифікованої думки щодо фінансової звітності
відмова від висловлення думки щодо результатів діяльності та руху грошових коштів
Слайд №10
Дякую за увагу