Міжнародна валютна система

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Міжнародна валютна система

Слайд №2
Міжнародна валютна система

— це форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин, що історично склалася і закріплена міждержавною домовленістю.

— це сукупність способів, інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий оборот у рамках світового господарства.

Слайд №3
З історії
Слайд №4
1. Міжнародна ліквідністьСукупність усіх платіжних інструментів, що можуть бути використані у валютних розрахунках:• золото;• кредитні гроші (векселі, банкноти, чеки, депозити);• міжнародні гроші (СДР, Європейська валютна одиниця (ЕКЮ), євро).2. Валютний курсКількісне співвідношення обміну однієї національної одиниці на грошові одиниці інших країн.3. Валютні ринкиСистема механізмів, функціонування яких забезпечує купівлю-продаж національних грошових одиниць та іноземних валют для обслуговування міжнародних платежів.4. Міжнародні валютно-фінансові організаціїЗабезпечують взаємодію країн під час вирішення міжнародних валютних проблем, сприяють стабілізації валют, створенню системи платежів і розрахунків. Головні організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк .
Елементи міжнародної
валютної системи
Слайд №5
1. Вільно конвертовані
Валюти, що без обмеження обмінюються на будь-які інші іноземні валюти — грошові одиниці інших країн (американський долар, японська єна, євро тощо)2. Частково конвертовані
Валюти держав, які вводять на обмінні операції певні обмеження (гривня України, рубль Росії тощо)3. Неконвертовані (замкнуті)
Валюти країн, у яких уряд забороняє громадянам і фірмам здійснювати валютні операції (раніше — рубль СРСР та валюти інших країн із плановою економікою)
Види валют
Слайд №6
Чинники, що впливають на зміну плаваючого курсу• Рівень інфляції в країні та за кордоном• Темпи зростання продуктивності праці в країні та за кордоном• Рівень реальних відсоткових ставок у країні та за кордоном• Зростання доходів населення • Банківські інтервенції (утручання центрального банку в процес формування валютного курсу)• Стан платіжного балансу країни
Курс валют
1. ФіксованийУстановлюється на основі міждержавних угод або офіційних державних постанов
2. ПлаваючийФормується на валютних ринках під впливом попиту та пропозиції на певні види валют.
Слайд №7
Кожна країна — член МВФ — не повинна допускати маніпуляції валютними курсами, яка дасть їй можливість одержати несправедливі конкурентні переваги перед іншими країнами.

Обов’язком кожного члена МВФ є валютне регулювання, спрямоване на попередження негативних наслідків, обумовлених різкими коливаннями обмінних курсів.

Під час проведення політики регулювання валютних курсів мають враховуватися інтереси інших членів МВФ.
Принципи міжнародної валютної політики,
закріплені Статутом МВФ

Слайд №8
Україна стала членом МВФ у 1992 р.

1992р. було створено Українську міжбанківську валютну біржу, що здійснює валютні операції.

Із 1994 р. валютний курс української грошової одиниці на основі щоденних торгів на валютній біржі почав установлювати НБУ.

КОРИСНЕ

Слайд №9
Валюта (від латин — коштую) — грошова одиниця будь-якої країни (наприклад, гривня — валюта України, долар — валюта США).
Валютний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн.
Конвертованість — вільний обмін національної грошової одиниці на інші валюти за діючим курсом.

Девальвація — цілеспрямовані дії відповідних державних структур, спрямовані на зниження обмінного курсу валюти власної країни щодо валюти іншої країни.
Ревальвація — офіційне підвищення курсу національної валюти.
Валютна інтервенція — форма політики валютного регулювання, пов’язана з купівлею-продажем власної валюти на валютному ринку, яка приводить до певної кореляції (зміни) її обмінного курсу.

Визначення

Слайд №10
Дякую за увагу