Налоговая милиция ДПА Украины

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1

Виконала
студентка групи ФБС-410
Борсенко Альона
ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Слайд №2
Структура податкової міліції
Головне управління
податкової міліції
Оперативне управління
Слідче управління
Управління по
боротьбі з корупцією
в органах ДПС
Департамент боротьби
з відмиванням коштів,
одержаних злочинним
шляхом
Оперативно-аналітичне управління
Управління оперативного документування
Управління скорочення податкової заборгованості
Штаб
Відділ тилового забезпечення
Відділ фізичного захисту
Відділ міжнародного співробітництва
Управління по роботі з персоналом
Прес-служба
Слайд №3
Нормативно-правові акти, що регламентують
діяльність податкової міліції:
— Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 року
— Закон України «Про міліцію» від 20.12.1991 року
— Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 року
Інші нормативно-правові акти
— Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995 року
— Указ Президента України «Про затвердження Положення про ДПА України»
від 13.07.2000 року
— Указ Президента України від 30.10.1996 року №1013/96 “Питання Державних податкових адміністрацій”
Слайд №4
Основні завдання податкової міліції
Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Завданнями податкової міліції є:
запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби,
захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.
Слайд №5
Повноваження податкової міліції
збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру.
Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:

приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції;
забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби;
запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;
Слайд №6
Злочини, виявлення, розкриття та розслідування
яких віднесене до компетенції податкової міліції:
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 ККУ);
2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 ККУ);
3. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
(ст. 208 ККУ);
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
(ст. 209 ККУ);
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
(ст. 212 ККУ);
6. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування (ст. 212-1 ККУ);
7. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно
виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи
контрольних марок (ст. 216 ККУ);
8. Фіктивне банкрутство (ст. 218 ККУ).
Слайд №7
Права податкової міліції

Працівникам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються всі необхідні права як для забезпечення правопорядку загалом так і для боротьби з економічною злочинністю зокрема.
Так, у разі настання передбачених законодавством України обставин та у встановленому ним порядку, працівники податкової мають наступні права:
складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучати речі та документи, а також застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про правопорушення;
перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи;
викликати громадян і службових осіб у справах про злочини, а в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх примусовому приведенню;
Продовження схеми на наступному слайді

Слайд №8
Права податкової міліції

зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю.
накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів;
проводити обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії;
здійснювати гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов;
входити безперешкодно в будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниць, оглядати їх;
одержувати безперешкодно і безплатно від організацій всіх форм власності, необхідні відомості у відповідь на письмовий запит;
вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу;
користуватися безкоштовно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом;
користуватися в засобами зв’язку, засобами масової інформації;
матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;

Слайд №9
Дякую за увагу!