Поняття, зміст і функції наукового знання

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Поняття, зміст і функції наукового знання
Виконала
Студентка V курсу
Групи МБС- 212
Ахтоян Наріне

Слайд №2
У даний час наукове знання стає основною передумовою вирішення різноманітних життєвих питань.
Слайд №3
Наука
форма духовної діяльності людей, яка скерована на отримання істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення), на відкриття об’єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку.
Слайд №4
Наукове пізнання —
це такий рівень функціонування свідомості, внаслідок якого одержується нове знання не тільки для окремого суб’єкта, а й для суспільства в цілому. Нові знання є наслідком професійної діяльності вчених. Наукові знання розвиваються з форм донаукового, повсякденного знання, спираються на індивідуальний і загальнолюдський досвід, на суспільну практику.
Слайд №5
Функції
Методологічна
соціальна
практична
гносеологічна
прогностична
Слайд №6
Методологічна функція
здійснює як синтез знання в окремих наукових дисциплінах, так і “зовнішній” синтез між дисциплінами та їхніми основними підрозділами.
Слайд №7
Соціальна функція
Реалізуючи свої соціальні функції, наука включається в процес розвитку як його інтегруючий фактор, а цілі суспільства стають органічними стимулами розвитку науки. Соціальні функції науки мають об’єктивний характер і визначаються суспільними потребами.
Слайд №8
Практична функція
Відкриваючи об’єктивні закони розвитку природи і суспільства, наука сприяє розвиткові суспільного виробництва, всіх сфер діяльності. Тому практична функція науки тісно пов’язана з гносеологічною.
Слайд №9
Прогностична функція
Є основою управління суспільними процесами. Наукові знання допомагають передбачити спрямованість розвитку дійсності.
Слайд №10
Наука сприяє формуванню наукового світогляду. Це означає, що наука як система знань і специфічний вид діяльності виконує певні культурно-світоглядні функції в суспільстві.
Слайд №11
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ