Предмет та об’єкти аудиту

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
1
Виконала :
студентка 4-го курсу
групи Боа-108
Гоменюк Я.Ф.
Предмет та об’єкти аудиту.

Слайд №2
Вивчення будь-якої науки починається з визначення її предмета, тобто з’ясування того, чим вона займається, окреслення кола основних питань, котрі нею вирішуються.
2

Предмет аудиту — це інформація про факти (явища й процеси) господарської діяльності суб’єкта аудиторського контролю, яка відображена в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інформаційної системи і підлягає кількісній та вартісній оцінці.
Слайд №3
Предмет аудиту
У загальному теоретичному плані предмет аудиту — це сукупність об’єктів аудиторського контролю.
У конкретних випадках предмет аудиту характеризується наявністю певних об’єктів аудиту, виходячи з умов роботи суб’єктів перевірки та здійснених господарських фактів (явищ або процесів) тощо.
3
Слайд №4
4
Предмет аудиту слід розглядати не тільки в статиці, а й у динаміці. Із зростанням числа аудиторських послуг змінюється кількість об’єктів аудиту, а отже, і його предмет.
Предмет аудиту
Слайд №5
Об’єкт аудиту
5
це інформація про окремі або взаємопов’язані факти (явища або процеси) господарської діяльності суб’єкта господарського контро­лю, яка відображена в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інфо­рмаційної системи та підлягає кількісній і вартісній оцінці.
Слайд №6
6
Класифікація ознак об’єкта
ресурси

господарські процеси

економічні результати діяльності

організаційні форми управління

Види об’єктів
методи управління

функції управління
Складність
сукупні ресурси і господарські процеси, цілісність системи управління

групи ресурсів, відносно відокремлені частини системи управління
Слайд №7
7
Класифікація ознак об’єкта
Відношення до сфери діяльності
відокремлені сфери діяльності підприємства (матеріально-технічне постачання, допоміжні виробництва, обслуговування виробництва, основне виробництво тощо)
За часом здійснення операцій
об’єкти, стан яких оцінюється в минулому часі

об’єкти, стан яких оцінюється в теперішньому часі

об’єкти, стан яких оцінюється в майбутньому
Слайд №8
8
Класифікація ознак об’єкта
Тривалість знаходження в полі діяльності аудитора
об’єкти, які знаходяться в полі аудиторського впливу

об’єкти, по яких здійснюється періодична аудиторська оцінка

об’єкти, що потребують разової оцінки
Слайд №9
9
Класифікація ознак об’єкта
Вид аудиту
Характер оцінки об’єкта
об’єкти, які оцінюються кількісно

об’єкти, які оцінюються якісно

об’єкти, які оцінюються як кількісно, так і якісно
об’єкти зовнішнього аудиту

об’єкти внутрішнього аудиту
Слайд №10
Дякую за увагу !