Елементи завдань з аудиту

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Виконала:
студентка групи ФБС-410
Василега І.Ю.
Елементи завдань з аудиту

Слайд №2
Сутність аудиту

Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. (ст. 3 ЗУ “Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. № 140-V.)
Слайд №3
Завдання з аудиту
Завдання з аудиту – завдання з надання обґрунтованої впевненості, яке виконується згідно з МСА шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Слайд №4
Завдання з аудиту повинні містити наступні елементи:
Слайд №5
ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ В АУДИТІ
Слайд №6
Об’єкти аудиту
Слайд №7
Критерії
Критерії — це контрольні показники та інформація, що використовуються аудитором для оцінки або вимірювання об’єкта аудиту.
Слайд №8
Достатні відповідні докази

Аудиторські докази – інформація, що використовується аудитором при формуванні висновків, на підставі яких складається аудиторський звіт. Аудиторські докази включають інформацію, що міститься в облікових записах, які лежать в основі фінансових звітів, та інші відомості.
Слайд №9
Достатні відповідні докази
Аудиторські процедури — це дії аудитора, направлені на отримання достатніх та відповідних доказів шляхом науково обґрунтованого застосування методичних прийомів аудиту.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики передбачають обов’язкове виконання аудитором у повному обсязі наступних аудиторських процедур:

Слайд №10
Письмовий висновок
Письмовий висновок – підсумковий документ, який подається у письмовій формі з висловленням чіткого та однозначного висновку аудитора щодо об’єкта дослідження.

Письмовий висновок має обов’язково містити наступні основні елементи:

Слайд №11
Дякую за увагу!