Винекнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Презентація на тему:
“Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності”

Підготувала
Студентка групи БОА-1-08
Аджубей Яна.
Черкаський інститут банківської справиУніверситету банківської справиНаціонального банку України (м.Київ)

Слайд №2
Згідно з Законом України “ Про аудиторську діяльність” , аудит-це перевірка публічної бухгалтерської звітності , обліку , первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку , його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Слайд №3
Аудит (у різних перекладах це слово означає «він чує», «слухає») має досить велику історію. Історія розвитку аудиту сягає в глибину століть.
Слайд №4
Відомо, що вже в 700 рр. до н. э. у Древньому Китаї, в період правління династії Чжоу (1122-256 рр. до н. э.), існував пост Генерального аудитора, який забезпечував і гарантував чесність урядовців, що мали безпосередній доступ до державних фінансів і іншого державного майна
Слайд №5
У Афінах в V столітті до н. э. існували урядові органи, що займалися перевіркою усієї діяльності посадовців після закінчення їх повноважень.У III столітті до н. э. у Римській імперії стали призначати цілий штат спеціальних контролерів (кураторів, прокураторів, квесторів), які під спостереженням скарбника займалися перевіркою державного бюджету

Слайд №6
Перші згадки про аудит як про вид професійної діяльності відносяться до XIII і XIV століть, коли облікові книги, що складаються купцями, стали фігурувати в якості речового доказу в суді . Вже в XVI столітті в багатьох країнах був введений правовий контроль облікових книг. Почали використовувати термін «аудит», та аудиторами називали тих людей, хто займався перевіркою облікових записів .
Слайд №7
Друга половина XIX століття супроводжувалася цілим рядом законодавчих актів провідних держав світової спільноти
У цей період Великобританія ухвалює закони про обов’язковий аудит британських компаній один раз в рік. Окремі Королівські укази цього часу Англії, Шотландії і Ірландії поклали початок об’єднанню бухгалтерів в професійні громадські структури ;
Франція ухвалює закон про аудит акціонерних товариств і комерційних банків, приписуючий обов’язкову аудиторську перевірку спеціальними ревізорами — «комісарами по рахунках“;
Німеччина — доповнення до закону про акціонерні товариства, яким наглядовим радам цих суспільств ставилося в обов’язок здійснення перевірки звітності і доповідь про її результати на зборах акціонерів.
Слайд №8
З кінця 20-х років XX століття в дослідженнях і розробках в області аудиту намітилися два головні напрями — створення стандартів аудиторської діяльності і розробка вимог до відповідальності аудиторів.
Слайд №9
Дуже значна роль у процесі становлення аудиту належить також Швеції: 18 травня 1995 р. риксдагом був ухвалений новий Закон про аудиторів, а 1 червня 1995 р. з’явилися два найважливіші урядові документи — Постанова про аудиторів, що дає детальні роз’яснення по застосуванню вищезгаданого закону, і Постанова з інструкцією Комісії з аудиторської діяльності.
Слайд №10
В Україні аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне здійснення аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг
Слайд №11
Дякую за увагу!