Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності
Виконала
Студентка групи БОА-211
Арзуманова Є.А.

Слайд №2
Вступ
Аудиторський контроль широко застосовують у світовій практиці. У його основі лежить взаємна зацікавленість держави, адміністрації підприємств і їх власників у вірогідності обліку і звітності.
Слайд №3
Зародження аудиту
Історична наука свідчить, що аудит виник у глибоку давнину.
Слайд №4
Епоха середньовіччя
У міру розвитку аудиту поступово змінювались його цілі й методи. Розвиток аудиту сприяв появі нових нормативно-правових актів.
Слайд №5
Епоха відродження
Перша згадка про аудиторів Великобританії належить до 1299 р. Указом короля Едуарда II 7 березня 1324 р. були призначені три державні аудитори.
Слайд №6
Початок ХVI ст.
Слайд №7
Хіх ст.
Розвиток аудиту бере свій початок в Шотландії. Датою виникнення його діяльності є 1853 p., коли був офіційно заснований Едінбургзький інститут аудиторів.
Слайд №8
Період 1860-1905 рр.
У Великобританії існує серія законодавчих актів про компанії, які повинні один раз протягом року запрошувати незалежного аудитора для перевірки і підтвердження звітності та звіту перед акціонерами.
Слайд №9
Перша половина хх ст.
В США і Великобританії аудиторські організації самостійні, вони самі ведуть підготовку аудиторів, дають їм відповідну кваліфікацію та стежать за тим, як вони виконують свої обов’язки, але в багатьох країнах Європи аудиторську діяльність організовуються урядові установи.
Слайд №10
Наш час
Розвиток аудиту сприяв утворенню великих транснаціональних компаній і фірм, які мають свої філії в багатьох країнах світу.
Слайд №11
Висновки
Отже, аудит зародився разом із появою держав. Він стрімко розвивася весь час і зараз не перестає це робити. Аудит є рушійною сило до створення нових фірм, компаній, довіри до підприємців та прозорості діяльності підприємств.
Слайд №12
Дякую за увагу!