Аудиторські процедури

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Аудиторські процедури
Виконала
студентка групи ФБС-410
Гончаренко Н.В.
Перевірив
Круподер О.Д.

Слайд №2
Аудиторська процедура — це певний порядок і послідовність дій аудитора для отримання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту.
Слайд №3
Проте серед економістів спостерігаються різні підходи щодо визначення суті аудиторських процедур та їх ролі в процесі аудиту.

Проф. М.Т. Білуха розглядає аудиторські процедури як «систему методичних дій на суб’єкти і об’єкти розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, які здійснюються органами управління за допомогою контрольних функцій аудиту».

Слайд №4
У визначенні суті аудиторських процедур проф. В. Труш акцентує увагу на сукупності певних дій аудитора з перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності .
Але, при визначенні суті аудиторських процедур нелогічно обмежуватись лише перевіркою фінансової звітності.
Аудиторська діяльність, крім перевірки фінансової звітності, включає також виконання аудиторами (аудиторськими фірмами) різноманітних послуг.
Слайд №5
На зміст аудиторських процедур впливають такі фактори:
види діяльності суб’єкта перевірки;
форма і система обліку;
система внутрішнього контролю;
застосування електронної обробки даних в системі бухгалтерського обліку.
Слайд №6
До погоджених процедур аудиту належать:
— вивчення;

— спостереження;

— опитування та аналіз;

— перерахунок, порівняння та інші види перевірки точності;

— одержання підтверджень.

Слайд №7
Класифікація аудиторських процедур
Слайд №8
Аудиторський процес поділяється на стадії перевірки, а останні, в свою чергу, поділяються на етапи. На кожній стадії та її етапах використовуються притаманні їм аудиторські процедури.
Слайд №9
На початковій стадії аудиторського процесу, якщо аудит орієнтований на систему внутрішнього контролю і аудиторського ризику, найбільш характерними є такі аудиторські процедури:
вибір суб’єкту аудиту, ознайомлення з його бізнесом і станом обліку;
ознайомлення зі статутом, установчими документами та правовими зобов’язаннями клієнта;
процедури оцінки системи обліку і внутрішнього контролю;
оцінка аудиторського ризику та його елементів;
визначення обсягу робіт, узгодження суми оплати та складання угоди;
процедури розробки плану та програми аудиту.
Слайд №10
Для стадії дослідження у практичній діяльності аудиторських фірм найбільш вживаними є такі процедури: перевірка господарських операцій та облікових записів, оцінка фінансової звітності тощо.

На завершальній стадії в аудиторській практиці широко використовуються аналітичні процедури. Конкретними процедурами цієї стадії є оцінка і аналіз результатів перевірки, процедури написання звіту і підготовки пропозицій для керівництва, процедури зі складання аудиторського висновку і оформлення акту виконання робіт тощо.

Слайд №11
Дякую за увагу ?