Інвестиції в сільське господарство

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
ІНВЕСТИЦІЇ В
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Виконали:
Студенти групи БОА 2-10
Лановенко Юлія
Дердуга Наталія
Бурсак Едуард

Слайд №2
Сільське господарство є однією з
пріоритетних галузей національної
економіки. Розвиток
сільськогосподарської галузі сприяє
підвищенню матеріального
добробуту населення, зміцненню
економічної та продовольчої безпеки
держави, зростанню її експортного
потенціалу. Водночас,
сільськогосподарський сектор
виробництва — один з найбільш
ризикових секторів економіки,
оскільки на його розвиток великий
вплив має дія природних факторів та
біологічних чинників.
Слайд №3
За даними УАК, прямі іноземні інвестиції в
сільське господарство України в 2005 р.
склали 86 млн. дол., в 2006 р. — 95 млн. дол., в
2007 р. — 153 млн. дол., в 2008 р. — 246 млн.
дол., в 2009 р. — відтік інвестицій склав 10
млн. дол., в 2010 р. — надійшло 46 млн. дол.
інвестицій, а в 2011 р. — відтік склав 25 млн.
дол.
Слайд №4
У ринкових умовах господарювання для підприємств аграрного сектору
економіки України одним із головних чинників розвитку виробництва є
залучення інвестиційних і інноваційних ресурсів. У 2011р. суб’єктами
господарювання за рахунок усіх джерел фінансування у сільське
господарство, мисливство, лісове господарство вкладено 18,2 млрд.грн. 
інвестицій в основний капітал, що на 32,0% більше, ніж у 2010р. Питома
вага інвестицій у зазначені види економічної діяльності становить 7,7% від
загальнодержавного обсягу інвестицій в основний капітал (у 2010р. — 7,2%).
За рахунок коштів державного бюджету освоєно 317 млн.грн., що становить
1,7% інвестицій в основний капітал у цей вид діяльності.
Слайд №5
Обсяг прямих іноземних інвестицій в сільське господарство України станом на 1-ше липня 2012-го року складав 739 млн доларів США. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Станом на 1-ше січня поточного року обсяг іноземних інвестицій в український аграрний сектор становив 685,3 млн доларів США. Частка іноземних інвестицій в сільське господарство складає 1,4% від загальних іноземних інвестицій в економіку України. 
 

За даними держстатистики найбільшим інвестором в сільське господарство України є Кіпр – 360,7 млн доларів США. Інвестиції з Великої Британії становлять 42,8 млн доларів США. Інвестиції з Віргінських Островів – 27,3 млн доларів США (на 82% більше, ніж на початку поточного року).
Слайд №6
Іноземні інвестиції в АПК України надходять у таких формах:
— прямі іноземні інвестиції (ПІІ);
— інвестиції в основний капітал;
— інвестиції у виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів.
Станом на 01.07.09 р., починаючи з 1992 року, в агропромисловий
комплекс України було залучено 2628,4 млн. дол. США прямих іноземних
інвестицій (6,9 % загального обсягу ПІІ в економіку).

Рис. 1. Іноземні інвестиції в сільське господарство, млн. дол. США
Слайд №7
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Слайд №8
Черкаська область створена 7 січня 1954 року і є однією з наймолодших серед областей України. Розташована в центрі України, з територією 20,9 тис. кв. м., що складає 3,5% загальної території України. Межує з областями: Київською – з північного заходу, Вінницькою – на заході, Полтавською – на сході та Кіровоградською – на півдні.
За адміністративно-територіальним поділом область складається з 20 районів, 6 міст обласного і 10 – районного підпорядкування, 15 селищ міського типу та 826 сільських населених пунктів. Обласний центр – місто Черкаси.
Черкаська область має славне минуле, багата на унікальні пам’ятки історії та культури. На території області відкрито понад 100 поселень трипільської культури, близько сотні городищ, поселень і курганних могильників скіфських часів. Територія Черкащини входила до складу земель, де на початку нашої ери сформувалося ядро ранніх східнослов’янських земель, а в часи існування Київської Русі була південною частиною Київського князівства.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Слайд №9
Чорноземи Черкащини зумовлюють високий рівень
розвитку сільського господарства, де працює третина
працездатного населення регіону. На одного жителя
області виробляється валової продукції сільського
господарства в 1,5 рази більше, ніж в середньому по
Україні.
На території області працює 705 сільськогосподарських
підприємств, утворених на КСП та 1025 фермерський
господарств.
У структурі виробництва сільськогосподарської
продукції традиційно переважають зернові культури та
цукровий буряк. Важливими галузями є молочно-
м’ясне тваринництво, свинарство та птахівництво, де
впроваджуються сучасні досягнення селекції та
біотехнології. Розвитку цієї галузі сприяють 12
племзаводів та 5 племгосподарств, 46 племінних ферм
з розведення молочної та м’ясної худоби і свиней.
Слайд №10
Земельний фонд Черкащини за своїм
родючим потенціалом є одним з найвищих в
державі і характеризується високою
розораністю – 87,6. Площа
сільськогосподарських угідь –
1451,4 тис.га або 3,5% угідь
України.
Слайд №11
У січні — червні 2012 року обсяг валової продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств зріс на 1,8 відсотків (на 56,3 млн.грн.) у порівнянні до відповідного періоду минулого року, у сільськогосподарських підприємствах – на 3,2 відсотка (на 76,2 млн. грн.).
Слайд №12
В Черкаській області станом на 02.08.2012 збирання ранніх зернових і зернобобових культур завершено, до збирання підлягало 333,6 тис. га ( в 2011 – 377 тис. га, що на 43,4 тис. га більше 2012 року) з яких намолочено 1374,5 тис. тонн збіжжя ( в 2011 – 1359,1 тис. тонн, що на 15,4 тис. тонн менше збіжжя) при середній урожайності 41,2 ц/га, що на 5,1 ц/га більше минулорічного показника.

РОСЛИННИЦТВО
Слайд №13
Озимої пшениці обмолочено 209 тис. га, намолочено – 959 тис. тонн, при середній урожайності 45,8 ц/га. Озимого ячменю обмолочено на площі – 19 тис. га, намолочено 73 тис. тонн, при урожайності 38,4 ц/га. Ярої пшениці обмолочено на площі – 5,4 тис. га, намолочено 19 тис. тонн, при урожайності 35,6 ц/га. Ярого ячменю обмолочено на площі – 85,5 тис. га, намолочено 285 тис. тонн, при урожайності 33,3 ц/га. Жито обмолочено на площі – 3,8 тис. га, намолочено 10,9 тис. тонн, при урожайності 28,8 ц/га. Овес обмолочено на площі – 3,0 тис. га, намолочено 8,5 тис. тонн, при урожайності 28,1 ц/га. Горох обмолочено на площі – 7,4 тис. га, намолочено  18,7 тис. тонн, при урожайності 25,3 ц/га. Озимого ріпаку обмолочено на площі – 40,2 тис. га (100%), намолочено 120 тис. тонн, при урожайності 29,9 ц/га. Ярий ріпак обмолочено на площі 1,8 тис. га (95%), намолочено – 3 тис. тонн при середній урожайності 17,2 ц/га.
Розпочато збирання гречки та проса. Гречки обмолочено на площі 205 га (2,6%) намолочено  161 тонн, з середньою урожайністю 7,9 ц/га. Проса  обмолочено на площі 143 га (5,7%) намолочено 505 тонн, з середньою урожайністю 35,3 ц/га.
Аграрії області почали сіяти озимий ріпак та його посіяно понад 10 тис. га (21%), в тому числі на зерно 8 тис. га.
Слайд №14
ТВАРИННИЦТВО
За І півріччя поточного року у всіх категоріях господарств виробництво молока  збільшилося на 16,1 тис. тонн (6,7%) і складає 255,6 тис. тонн.
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби  збільшилося до наявного на початок року  на 23,9 тис. голів (11,7%), корів – на 2,2 тис. голів (2,4%), свиней – на 23,9 тис. голів (5,4%).
В сільгосппідприємствах  виробництво молока складає 126,9 тис. тонн, що  більше на 18,9 тис. голів (17,5%), продуктивність дійного стада збільшилася у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 370 кілограмів (15,5%) і складає 2761 кілограм молока від корови.
Виробництво молока за І півріччя збільшили всі райони за виключенням Драбівського (-3,4%) і Канівського (-6,1%) районів.
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільгосппідприємствах у порівнянні з наявним на початок року збільшилися на 4,2 тис. голів (3,2%), корів – на 1,4 тис. голів (3,1%), свиней – на 5 тис. голів (2,2%).
Слайд №15
Слайд №16
Слайд №17
Слайд №18
Сільське господарство Черкаської області займає 3 місце серед областей України з забезпечення основними засобами та урожайністю зернових культур. За обсягом виробництва валової продукції на 100 га с.-г. угідь Черкащина займає 6 місце, а за рівнем рентабельності — 10.

У наш час у сільському господарстві Черкаської області галузь рослинництва є прибутковою, а тваринництва збитковою, але більшість сільськогосподарських підприємств регіону є прибутковими і рентабельними.

Слайд №19
Рентабельність (збитковість) виробництва сільськогосподарської продукції Черкаської області, %
Незважаючи на це, переважна частина підприємств не спроможна ефективно вести господарську діяльність без залучення інвестиції.
Надходження інвестицій в сільське господарство залежить від інвестиційного середовища, на формування якого впливають такі фактори
як: відповідність рівня розвитку галузей в АПК, наявність власних ресурсів, державні пільги для інвесторів, страхування ризиків, технічний
рівень організації виробництва, ефективність використання інвестиційних коштів та ін.
Слайд №20
В процесі дослідження ефективності інвестиційної діяльності
сільськогосподарських підприємств Черкаської області нами було
виділено шість типів спеціалізації аграрних формувань
Структура сільськогосподарських підприємств Черкащини за типами спеціалізації
Слайд №21
Сучасні проблеми сільського
господарства України
та можливі шляхи їх подолання
Слайд №22
Серед основних проблем, які торкнулися вітчизняного с/г виділяють такі:

1) техніко-технологічна база України в с/г є дуже застарілою і працює ще з Радянських часів. Вітчизняна машинобудівна промисловість, що нараховує майже півтори сотні розрізнених підприємств, не модернізована, оснащена технічно застарілим устаткуванням, технологічно відстала: зношеність технологічного устаткування досягає 70-80%, його середній вік — 30-35 років, а самі технології виробництва машин – жорсткі;
2) відбувається процес «старіння» с/г кадрів. Молоде покоління все частіше іммігрує у великі місця, де є всі умови для навчання та праці, цікавого відпочинку, через що частина кваліфікованих конструкторських, інженерно-технічних і робочих кадрів вже вважається втраченою;
3) значна частина с/г продукті не знаходить збуту внаслідок па­сивності споживчої кооперації, вкрай повільного становлення с/г обслуговуючих кооперативів і кредитних спілок на селі;
4) умови використання с/г угідь не покращує ситуації. Більша частина чорноземів вже виснажені, вони втрачають свою продуктивність через недотримання правил обробки землі. Ґрунти не підтримуються добривами та іншими корисними елементами. А вміст гумусу зменшується з кожним роком;
5) через розвиненість корупції, хабарництва, нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, недостатній розвиток фінансової системи дуржави та труднощі в роботі із вітчизняними партнерами, потік іноземних інвестицій, а особливо в с/г майже відсутній.

Слайд №23
На сучасному етапі економіка України, включаючи її
агропромисловий комплекс, перебуває у стані глибокої
кризи.
Негативний вплив мають структурні, міжгалузеві
диспропорції, що накопичилися у народному
господарстві впродовж кількох десятиліть й призвели до
гострого дефіциту товарів
виробничого і
невиробничого призначення,
і особливо енергоносіїв.
Слайд №24
6 серпня у Києві відбулися чергові переговори між українською та китайською сторонами щодо узгодження деталей майбутньої кредитної угоди і контрактів щодо поставок вітчизняних зернових до Китаю.
28 червня 2012 року під час офіційного візиту Міністра аграрної політики та продовольства до КНР було підписано Меморандум про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України. Згідно з угодою будуть залучені кредитні кошти обсягом $ 3 млрд на реалізацію проектів у вітчизняній аграрній галузі.

Китайські інвестиції виведуть український
аграрний сектор на якісно новий рівень
Слайд №25
З метою забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства пропонуємо застосування в галузях рослинництва та тваринництва новітніх технологій. На сучасному етапі доцільно застосовувати в діяльності сільськогосподарських підприємств ґрунтозахисну систему землеробства з розширеним виробництвом родючості ґрунту і поступовим переходом на ґрунтозахисний, малозатратний, енергозберігаючий обробіток ґрунту з основами біологічного
землеробства No-Till(сучасна
система землеробства за якої
ґрунт не ореться, а поверхня
землі вкривається шаром
спеціально подрібнених
залишків рослин — мульчею.)
Слайд №26
Впровадження оптимального плану розвитку виробництва в сільськогосподарських підприємствах різних виробничих типів Черкащини дасть можливість окуплять реальні інвестиції в найкоротші періоди, збільшити обсяги виробництва і отримати конкурентоспроможну сільськогосподарську продукцію. Основним джерелом інвестицій в найближчі роки мають стати прибутки підприємств, підтримка державного бюджету, кредити банків, залучені кошти працівників підприємств та інші інвестори.

ВИСНОВОК
Слайд №27
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!